Vestbredden: Barn arresteres

Ifølge Defence International for Children (DCI) har israelsk politi siktet over tusen barn for steinkasting i perioden 2009 til 2010, skriver IPS.

Femti prosent av disse barna ble forhørt av politiet uten foreldre eller advokat til stede, og mange ble truet og utsatt for overgrep under forhøret, uttaler advokaten Gerard Horton fra DCI. Barna blir arrestert og ført fra sine hjem midt på natten, mange blir satt i håndjern og får bind for øynene. Forhørene foregår i mange timer til barna er traumatiserte og desorienterte, og ikke tåler mer press, sier Horton.

Les mer