Utvikling: Det finnes ingen naturkatastrofer

Forskeren Terry Cannon mener ikke fenomen som flom, jordskjelv og orkaner kan beskrives som naturkatastrofer. Katastrofen skapes av unaturlige fenomen som ustabil økonomi og dårlig statsforvaltning.

Det er ikke naturfenomenet jordskjelv som dreper mennesker, det er dårlige konstruerte hus, mener Cannon, og hevder at katastrofer er et unaturlig utfall av naturfenomen. Katastrofen er sosialt konstruert og dens omfang må ses i et utviklingsperspektiv, sier Cannon.

Han bruker jordskjelvet på Haiti som eksempel på at menneskenes lidelser skyldes myndighetenes politikk. Cannon mener enkelte sosiale system tilrettelegger for at folk bosetter seg på farlige steder, til tross for at de utsetter seg selv og sin familie for fare, mange har ikke økonomisk frihet til å foreta andre valg.

Les mer