Thailand/Kambodsja: voldelig grensedisputt kan føre til malariakrise

En dødelig konflikt foregår på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Både soldater og sivile har mistet livet i skuddvekslinger, og nå kan grensedisputten indirekte føre til ytterligere dødsfall fordi den hindrer iverksettelsen av tiltak mot spredning av medisin-resistent malaria.

Helseeksperter går ifølge IRIN nå ut og advarer mot dramatiske medisinske konsekvenser av langvarig konflikt på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Ustabilitet og sikkerhetsproblemer gjør områdene vanskelige å overvåke og utilgjengelige for helsepersonell, hvilket medfører at tidlig diagnostisering og behandling av malaria blir umulig. Dette  øker faren for at malariaparasittens medisinresistens får utvikle seg.

Dersom situasjonen kommer ut av kontroll kan konsekvensen bli at medisinresistent malaria får utvikle seg i denne delen av Asia, for så å spre seg til det afrikanske kontinent. Det er et scenario som «kan få meg til å våkne midt på natta,» sier  Robert Newman, leder for Global Malaria Programme for Verdens Helseorganisasjon (WHO), til IRIN.

Disputten mellom Thailand og Kambodsja dreier seg først og fremst om uenighet rundt eierskapet til et hindu-tempel beliggende i grenseområdet. Konflikten, som startet da tempelet ble nedskrevet som kambodsjansk på FNs Verdensarv-liste i 2008, har ført til trefninger flere ganger de siste årene. I april 2009 førte skuddvekslinger til at minst fem soldater mistet livet, og konflikten har blusset opp med jevne mellomrom gjennom 2009 og 2010.

4. februar førte en opptrapping av konflikten til nye dødsfall; 2 kambodsjanske soldater og en sivil person på thailandsk side ble drept.

Les mer