Kenya: Uenighet om Den internasjonale straffedomstolen

Kenya ønsker å utsette rettsaken mot de seks som er mistenkte for forbrytelser mot menneskeheten under voldsbølgen i 2007-08, men de får motbør fra uventet hold, melder IPS.

Den afrikanske union (AU) har historisk sett vært positivt innstilt overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC), mens USA har gått i mot. Human Rights Watch mener USA har ført krig mot domstolen.

Men dette har altså forandret seg i spørsmålet om Kenya. Kenyas president Mwai Kibaki ønsker å utsette rettssakene på grunn av hensynet til internasjonal fred og sikkerhet, samtidig som han lobber for at de seks mistenkte skal dømmes i nasjonale domstoler.

Etter møter i Sikkerhetsrådet denne våren viser det seg at AU støtter Kenyas forslag om utsettelse, mens USA stemte i mot. Denne plutselige omfavnelsen av ICC er ikke et utrykk for en varig meningsforandring hos amerikanerne mener analytikere, – de stemmer for ICC når det gagner med deres politikk. USA har ikke ratifisert ICCs traktat.

Les mer

Iran: Grønt opprør i 2009, henrettelsesbølge i 2011

Sommeren 2009 var det i Teherans gater folkeopprøret sto. Forrige uke ble to av Green Wave-opprørets bakmenn hengt.

Jafar Kazemi og Mohammad Ali Hajaghaei var to av menneskene bak Green Wave-opprøret, og ble arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Den 24. januar ble de henrettet. Over 100 mennesker har blitt henrettet i Iran den siste måneden, noe den Oslo-baserte menneskerettighetsgruppen Iran Human Rights i en nyhetsmelding den 24.01.2011 kaller «regimets forsøk på å gjenopprette den frykt som opprørene i 2009 forsøkte å rive ned».


Filmen Green Wave, en dokumentar om demonstrasjonene og opprøret i Iran sommeren 2009, vises på Parkteatret som del av filmfestivalen Human Rights, Human Wrongs. Filmen vises også på Sundance-festivalen og har blitt betegnet som «One of the most important documentaries at Sundance this year, and one of the best» på pastemagazine.com.

Før filmen vil leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, holde en innledning.

Rapporter om samtlige henrettelser i Iran den siste tiden finenr du på iranhr.net