urbefolkning


Paraguay er det landet i Latin-Amerika som har hatt flest saker oppe i den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, grunnen er landets manglende respekt for urbefolkningens landrettigheter, medler IPS. En av tre høringer denne uken i den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen tok opp Paraguays ansvart i forholdt til urbefolkningsgrupper rett til eierskap av egne landområder. […]

Paraguay: Urbefolkningen går rettens vei