Utvikling: Det finnes ingen naturkatastrofer

Forskeren Terry Cannon mener ikke fenomen som flom, jordskjelv og orkaner kan beskrives som naturkatastrofer. Katastrofen skapes av unaturlige fenomen som ustabil økonomi og dårlig statsforvaltning.

Det er ikke naturfenomenet jordskjelv som dreper mennesker, det er dårlige konstruerte hus, mener Cannon, og hevder at katastrofer er et unaturlig utfall av naturfenomen. Katastrofen er sosialt konstruert og dens omfang må ses i et utviklingsperspektiv, sier Cannon.

Han bruker jordskjelvet på Haiti som eksempel på at menneskenes lidelser skyldes myndighetenes politikk. Cannon mener enkelte sosiale system tilrettelegger for at folk bosetter seg på farlige steder, til tross for at de utsetter seg selv og sin familie for fare, mange har ikke økonomisk frihet til å foreta andre valg.

Les mer

Pakistan: Etter flommen

Vinteren 2010-11 var vinteren da verden flommet over. Både Sri Lanka, Brasil, Colombia, Mosambik og Australia har stått og står under vann, mens Pakistan har begynt å ta fatt på gjenoppbyggingen etter høstens katastrofe.

Det er nå seks måneder siden flomkatastrofen i Pakistan. Verdens matvareprogram (WFP) fortsetter å gi matvareassistanse til familier som kjemper for å gjenopprette sine liv.

Kontakt på bakken i Pakistan:
Norske Marit Fikke jobber med WFPs programmer i Pakistan. Hun er stasjonert i Sindh, en av de hardest rammede provinsene i landet, der flomvannet fortsatt er til hinder for befolkningen.

Fikke svarer gjerne på henvendelser fra media:
Marit.fikke@wfp.org
Mobil: +92 3468563525

Oversikt over vinterens flomkatastrofer finner du her.

Mosambik: Den verste flommen på 10 år

Den enorme mengden regn som har falt i det sørlige Afrika har ført til at elvene går over sine bredder, dette har ført til bekymring i Mosambik hvor de forbereder seg på at flommen kan bli like katastrofal som i 2000, melder IPS.

Det er for tidlig å anslå hvor stort flommen kan bli, men den kan potensielt ramme 1,3 millioner mennesker. Mange av innbyggere rundt Limpopo Rver deltaet har allerede flyttet til sikrere områder, etter advarsler om at minst 7000 mennesker var i fare på grunn av eleven høye vannstand.

Les mer

Asia: Hvordan temme katastrofen

Ved hjelp av tre metoder kan man redusere risikoen for naturkatastrofer, ifølge Verdensbankens direktør for bærekraftig utvikling i Asia, meder Alertnet.

Ved hjelp av bedre planlegging og av bruk av landområder, samt å tilrette for bedre informasjon om risiko og investering i enkle varslingssystemer i byene, kan man gjøre mye for å redusere risikoen for katastrofer i Asia, uttaler Verdensbankens Jone Roome.

Les mer

Naturkatastrofer: FN satser på forbedring av sykehus og skoler

FN har lansert en verdensomspennende kampanje for å øke sikkerheten til 1 million utsatte skoler og sykehus for å minske dødstallene under eventuelle jordskjelv og andre naturkatastrofer, melder FNs nyhetstjeneste.

Kampanjen «The One Million Safe Schools and Hospitals» har som mål å rette fokus og mobilisere ressurser til reparasjon og ettermontering av gamle bygg og bygging av nye trygge bygg. Kampanjen skal også sørge for at skoler og sykehus er utstyrt med brannslukkere og førstehjelpspakker.

Skolebarn og pasienter på sykehus eller helseinstitusjoner er de mest sårbare under naturkatastrofer. Statistikken viser dette tydelig, for eksempel under jordskjelvet i India i 2005 døde 17000 skolebarn og 2448 skoler kollapset.
– Denne kampanjen er unik fordi den gir mennesker fra alle samfunnslag muligheten til å beskytte sine sykehus og skoler, og dermed være med på å redde liv, uttaler WHOs assisterende generaldirektør for helsetiltak i kriser.

Les mer