naturkatastrofer


Forskeren Terry Cannon mener ikke fenomen som flom, jordskjelv og orkaner kan beskrives som naturkatastrofer. Katastrofen skapes av unaturlige fenomen som ustabil økonomi og dårlig statsforvaltning. Det er ikke naturfenomenet jordskjelv som dreper mennesker, det er dårlige konstruerte hus, mener Cannon, og hevder at katastrofer er et unaturlig utfall av […]

Utvikling: Det finnes ingen naturkatastroferVinteren 2010-11 var vinteren da verden flommet over. Både Sri Lanka, Brasil, Colombia, Mosambik og Australia har stått og står under vann, mens Pakistan har begynt å ta fatt på gjenoppbyggingen etter høstens katastrofe. Det er nå seks måneder siden flomkatastrofen i Pakistan. Verdens matvareprogram (WFP) fortsetter å gi matvareassistanse […]

Pakistan: Etter flommen

safeschools
FN har lansert en verdensomspennende kampanje for å øke sikkerheten til 1 million utsatte skoler og sykehus for å minske dødstallene under eventuelle jordskjelv og andre naturkatastrofer, melder FNs nyhetstjeneste. Kampanjen «The One Million Safe Schools and Hospitals» har som mål å rette fokus og mobilisere ressurser til reparasjon og […]

Naturkatastrofer: FN satser på forbedring av sykehus og skoler