DR Kongo: Sikkerheten forverres i Nord

LRA er stadige mer aktive i det nordlige Kongo. Hittil har tre hundretusen flyktet fra sine hjem, melder IRIN.

Både sivile og humanitært personell har siden januar i år vært utsatt for stadig flere overfall fra LRA.

– Folk er så traumatiserte at de flykter ved den minste mistanke om at LRA er i området, selv om de oppholder seg i bevoktede leire. Alle er kjent med hvor voldelige og bestialske geriljaen er, uttaler organisasjonen Solidarité Internationale.

Folk har sett så mange eksempler på vold at de ikke lenger våger å jobbe ute på jordene sine. Når man først har mistet en innhøstning er det vanskelig å ta igjen det tapte, melder Verdens matvareprogram.

Les mer