Ekssoldater returnerer til et modernisert Rwanda

Rwanda

I over 17 år har de slåss i ulike hærer og geriljagrupper som rømte over grensen til Kongo etter folkemordet i 1994. Nå har flere av dem tatt fatt på den lange veien hjem igjen, til et land som er ganske annerledes enn det de en gang forlot.

For de som er med i Rwandas demobiliserings- og reintegreringsprogram går veien fra Kongo til et normalt liv i Rwanda via Mutobo, der tidligere soldater må gjennom et tre måneder langt reintegreringskurs. Der lærer de om historie, geografi, statsvitenskap og forsoningsprosesser, før de skal ut i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det de forlot.

Les hele IRINs sak om overgangsritualet soldater må gjennom for å bli sivile borgere av Rwanda.