Bloggtips: Innviklet utvikling

I den nyopprettede bloggen «Innvikling» skriver forskeren Øyvind Eggen om bistand og utviklingsspørsmål.

Venstremannen Eggen er utdannet sosialantropolog og er for tiden tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har en fersk doktorgrad fra Ås og erfaring med praktisk bistandsarbeid fra blant andre Utviklingsfondet og Diakonhjemmets høgskole. Han har hatt lederverv i blant andre Fellesrådet for Afrika, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp og har tidligere arbeidet som journalist.

Han er involvert i prosjektet Foreign policy as part of global health challenges og har nettopp publisert innlegget Politisk makeover et sted over Middelhavet, om hvordan en rød regjering driver det han kaller «høyrepolitikk» i utviklingsland.
«Det at slike politiske fargeskift skjer nesten uten debatt her hjemme, er uttrykk for at utviklingspolitikk er et eget politikkfelt der deler av vanlig politisk praksis ikke fungerer: Da tenker jeg på det kritiske, offentlige ordskifte der partier og myndigheter stadig blir stilt til ansvar for hvordan deres politikk henger sammen med både ideologi og praksis,» skriver Eggen.

Bloggen Innvikling finner du her: innvikling.blogspot.com

Global Journal: Verdens 100 beste NGOer

Magasinet Global Journal har kåret de 100 beste aktørene innen bistands- og organisasjonsverdenen. En metodemessig nesten umulig oppgave (hvilket de også selv understreker), men blant egenskapene de har vektlagt er innovasjon, effektivitet, påvirkningskraft, åpenhet, kostnader, økonomistyring, bærekraft og anseelse innen fagmiljøet.

Både velkjente og for oss ukjente aktører fyller den omfattende lista – ingen av dem er norske.
På topp 10 finner vi:

1 – The Wikimedia Foundation
2 – Partners in Health
3 – Oxfam
4 – BRAC
5 – International Rescue Committee
6 – PATH
7 – CARE International
8 – Médecins Sans Frontières
9 – Danish Refugee Council
10 – Ushahidi

Hele lista finner du her: theglobaljournal.net/top100NGOs