Usbekistan: EU beskyldt for å støtte barnearbeid

EU har inngått en tekstilhandelsavtale med Usbekistan, det er kjent at tekstilbransjen i Usbekistan engasjerer minst en million barnearbeidere i året, melder IPS.

I mer enn ti år har menneskerettighetsgrupper satt fokus på Usbekistans statssponsede bruk av barnearbeid i landets bomullsproduksjon. Bomull er Usbekistans viktigste eksportvare og innhøstingen er et nasjonaløkonomisk anliggende. Bomullsindustrien er verdt mer enn en milliard dollar i året, og Usbekistan rangerer som verdens fjerde største bomullseksportør.

Human Rights Watch stiller seg svært kritisk til EUs handelsavtale:
– Det er bekymringverdig at denne avtalen har kommet i stand, og det undergraver tidligere advarsler fra EU om Usbekistans bruk av barnearbeid.

Les mer

Syria: Skal bekjempe barnearbeid

I samarbeid med ILO og UNICEF vil myndighetene i Syria jobbe for å redusere det bekymringsverdige omfanget av barnearbeid i landet, melder IRIN.

Økende fattigdom er en av faktorene som bidrar mest til at familier sender barn ut i arbeid. FNs spesialrapportør Olivier de Schutter har advart mot at tørke bidrar sterkt til ekstrem fattigdom i Syria, og sier at omlag 1.3 millioner er rammet.

I Syria har antallet barnearbeidere økt siden 2006, da rundt fire prosent av barn i alderen fem til fjorten arbeidet. På tross av at Syria har signert ILO-konvensjoner som krever at barn skal være i skolen til fylte femten år, har implementering av tiltak manglet.
Langtidsvirkningene av manglende utdanning er at et land vil få redusert sin fremtidige produktive arbeidsstyrke, sier Charita Castro til IRIN.

Ulike tiltak er nå satt i gang for å motvirke at foreldre sender barn på arbeid i stedet for skole, men ILO setter fokus på at også selve fattigdomssituasjonen må adresseres.

Les mer