Syria: Skal bekjempe barnearbeid

I samarbeid med ILO og UNICEF vil myndighetene i Syria jobbe for å redusere det bekymringsverdige omfanget av barnearbeid i landet, melder IRIN.

Økende fattigdom er en av faktorene som bidrar mest til at familier sender barn ut i arbeid. FNs spesialrapportør Olivier de Schutter har advart mot at tørke bidrar sterkt til ekstrem fattigdom i Syria, og sier at omlag 1.3 millioner er rammet.

I Syria har antallet barnearbeidere økt siden 2006, da rundt fire prosent av barn i alderen fem til fjorten arbeidet. På tross av at Syria har signert ILO-konvensjoner som krever at barn skal være i skolen til fylte femten år, har implementering av tiltak manglet.
Langtidsvirkningene av manglende utdanning er at et land vil få redusert sin fremtidige produktive arbeidsstyrke, sier Charita Castro til IRIN.

Ulike tiltak er nå satt i gang for å motvirke at foreldre sender barn på arbeid i stedet for skole, men ILO setter fokus på at også selve fattigdomssituasjonen må adresseres.

Les mer