Seminar: Slik vant vi IR-prisen

Internasjonal reporters pris gikk i år til Ronny Berg, Stian Eisenträger og Espen Rasmussen i VG for reportasjeserien «Det hvite raseriet». Reportasjeserien undersøker hva som driver hatet til nazister, fascister, muslimhatere, nasjonalister og populister i 14 europeiske land.

Prisvinnerne vil fortelle om arbeidet bak på Kulturhuset i Oslo 15. mai klokka 17:30. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Foto: Espen Rasmussen. Bildet er hentet fra reportasjeserien.

Foto: Espen Rasmussen. Bildet er hentet fra reportasjeserien.

Her er juryens begrunnelse:

«Reportasjeserien bygger på et nitid og imponerende kildearbeid overfor miljøer der allmennheten normalt har begrenset tilgang. Gjennom en poengtert og nøktern bruk av både reportasjebilder og -tekst kommer vi nær mennesker vi ofte ikke liker, men som preger den politiske utviklingen i Europa og USA. Slik bidrar reportasjen til økt innsikt i ofte skremmende tankegods og handlingsmønstre som utfordrer den vestlige verdens liberale demokratier i dag».

Vel møtt!

Foto: Espen Rasmussen