Revolusjoner: Gandhi vs. Gadhafi?

Vi foretrekker fredelige regimeendringer, men det er svært sjeldent at ikke-voldsbevegelser har lykkes med å innføre demokrati på egenhånd, skriver journalisten Gautam Adhikari.

Hvor lett en ikke-voldelig revolusjon vil føre til regimeendring kommer an på landets økonomi, matstruktur og hvem hæren har sympati for. Universitetet i Oxfords prosjekt ”Sivil ulydighet og maktpolitikk: Ikke-voldelig aksjonsform fra Gandhi og frem til i dag”, har sett nærmere på dette, og konkluderer med at ikke-voldsbevegelser sjeldent har suksess uten allierte utenfor. For eksempel, i Egypt allierte protestantene seg med militæret.

Les mer