Pakistan: Etter flommen

Vinteren 2010-11 var vinteren da verden flommet over. Både Sri Lanka, Brasil, Colombia, Mosambik og Australia har stått og står under vann, mens Pakistan har begynt å ta fatt på gjenoppbyggingen etter høstens katastrofe.

Det er nå seks måneder siden flomkatastrofen i Pakistan. Verdens matvareprogram (WFP) fortsetter å gi matvareassistanse til familier som kjemper for å gjenopprette sine liv.

Kontakt på bakken i Pakistan:
Norske Marit Fikke jobber med WFPs programmer i Pakistan. Hun er stasjonert i Sindh, en av de hardest rammede provinsene i landet, der flomvannet fortsatt er til hinder for befolkningen.

Fikke svarer gjerne på henvendelser fra media:
Marit.fikke@wfp.org
Mobil: +92 3468563525

Oversikt over vinterens flomkatastrofer finner du her.