IR-prisen 2015: Maren Sæbø og Kristoffer Egeberg

Nigeria er stikkordet for årets to IR-prisvinnere.

Screen shot 2015-03-22 at 09.15.49

I kriteriene for Internasjonal reporter-prisen heter det blant annet: «Prisen gis for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger».

Årets prisvinnere tilfredsstiller disse kravene på en fremragende måte, både hver for seg men kanskje enda tydeligere samlet. Det ene prosjektet utmerker seg ved grundig og bokstavelig talt grensesprengende kildearbeid, mens det andre våger seg inn i et geografisk og politisk landskap der norske journalister sjelden trår. Årets pris er derfor delt mellom to prosjekter som begge fokuserer på Nigeria.

Vinnerne

Prisen går til Kristoffer Egeberg for reportasjeserien ”Nigeriabåtene”, som avslører Norges salg av 10 militære fartøyer til en krigsherre i Nigeria. Dette er en informativ, forbløffende, overraskende og ikke minst en godt skrevet og redigert serie. Serien får prisen fordi den har satt fokus på stabiliteten i Afrikas mest folkerike land, på internasjonal våpeneksport- og smugling og på manglende kontroll her hjemme i Norge. Dermed har den ført til regelendringer for salg av militært materiell og etterforskning både i Norge og Storbritannia.

Egebergs arbeid viser dessuten hvordan man gjennom utradisjonelle kilder, effektivt feltarbeid og elektronisk søk og sporing kan trylle fram fordekte saker som Norge bør være lite stolt av.

Egeberg må likevel dele prisen med Maren Sæbø, redaktør i ”Verdensmagasinet X” for hennes mange innsiktsfulle og gode reportasjer om Nigeria og Boko Haram problematikken.

Sæbø har med små midler våget å ta skrittet vekk fra den slagne journalistiske landeveien og klart å skaffe seg tilgang til miljøer og stemmer som vi sjelden møter i norske medier. Sæbø viser dermed at god utenriksjournalistikk ikke er avhengig av ”den norske linken”, og at man ikke må ha en stor redaksjon i ryggen for å gjøre en forskjell.

Hederlig omtale/diplom

En spesielt hederlig omtale går til Bibiana Dale Piene for hennes bok «Norge i Sudan – På bunnen av sola». Dale Piene har gjort et fabelaktig researcharbeid, og har gjennom tilstedeværelse og god lokal kunnskap gitt oss en bred, levende og spennende innføring i hele Sør-Sudankomplekset, og Norges rolle i dette. For dette har juryen besluttet å tildele henne et diplom.

Juryen har med glede merket seg at antallet nominasjoner til Internasjonal reporter-prisen øker for hvert år som går, og at den samlete kvaliteten på bidragene også høynes. Dette gjør juryens arbeid vanskeligere, men ikke mindre spennende og interessant. Årets kandidater vitner om at mye norsk utenriksjournalistikk holder en solid kvalitet, og at det finnes et varmt engasjement og stor kunnskap blant norske utenriksjournalister, selv i krisetider.

Juryen har særlig latt seg glede over at regionsaviser som Fædrelandsvennen fortsetter å grave fram utenrikssaker med en regional forankring, som i Tarjei Leer Salvesens serie om sørlendinger som lar seg verve til Israels hær, at Aftenposten eksperimenterer med form og fortellerstemme, som i Sandra Mørkestøls reportasje fra en syrisk flyktningleir i Jordan, der hun setter seg i en nyankommen flyktnings sted, og at et team av VG-journalister i sin dekning av IS viser vei gjennom å kombinere tradisjonell reportasje med bruk av sosiale medier.