Naturkatastrofer: FN satser på forbedring av sykehus og skoler

FN har lansert en verdensomspennende kampanje for å øke sikkerheten til 1 million utsatte skoler og sykehus for å minske dødstallene under eventuelle jordskjelv og andre naturkatastrofer, melder FNs nyhetstjeneste.

Kampanjen «The One Million Safe Schools and Hospitals» har som mål å rette fokus og mobilisere ressurser til reparasjon og ettermontering av gamle bygg og bygging av nye trygge bygg. Kampanjen skal også sørge for at skoler og sykehus er utstyrt med brannslukkere og førstehjelpspakker.

Skolebarn og pasienter på sykehus eller helseinstitusjoner er de mest sårbare under naturkatastrofer. Statistikken viser dette tydelig, for eksempel under jordskjelvet i India i 2005 døde 17000 skolebarn og 2448 skoler kollapset.
– Denne kampanjen er unik fordi den gir mennesker fra alle samfunnslag muligheten til å beskytte sine sykehus og skoler, og dermed være med på å redde liv, uttaler WHOs assisterende generaldirektør for helsetiltak i kriser.

Les mer