Mosambik: Den verste flommen på 10 år

Den enorme mengden regn som har falt i det sørlige Afrika har ført til at elvene går over sine bredder, dette har ført til bekymring i Mosambik hvor de forbereder seg på at flommen kan bli like katastrofal som i 2000, melder IPS.

Det er for tidlig å anslå hvor stort flommen kan bli, men den kan potensielt ramme 1,3 millioner mennesker. Mange av innbyggere rundt Limpopo Rver deltaet har allerede flyttet til sikrere områder, etter advarsler om at minst 7000 mennesker var i fare på grunn av eleven høye vannstand.

Les mer