Midtøsten: Historiebok med både israelsk og palestinsk syn møter motstand

Et svensk skolebokprosjekt som forsøker å bidra til fred og forsoning gjennom å presentere Midtøstens historie sett fra begges ståsted i skolene, har blitt møtt med motstand fra både israelske og palestinske myndigheter, melder IPS.

Israelske utdanningsmyndigheter stoppet bruken av boken ved Sha’ar Hanegev skolen sør i Israel. I media ble det uttalt at boken ikke gir et riktig bilde av konflikten i noen av fremstillingene, og blant annet skal utdanningsmyndighetene ha reagert på en sammenligning gjort i boken mellom Holocaust og Palestinernes situasjon.

Etter de mange omtalene i media ble boken også fjernet fra to palestinske skoler i Jeriko som hadde inkludert den i undervisningen. Denne boken er den første skoleboken brukt på vestbredden som presenterer det offisielle Israelske synet på historien.

Boken som har fått tittelen ‘Learning the Historical Narrative of the Other’, er rettet mot både israelske og palestinske elever, og inneholder på hver side den israelske og palestinske fremstillingen av historiske hendelser, samt et åpent felt hvor elevene kan notere sine tanker.

Les mer