Kenya: Uenighet om Den internasjonale straffedomstolen

Kenya ønsker å utsette rettsaken mot de seks som er mistenkte for forbrytelser mot menneskeheten under voldsbølgen i 2007-08, men de får motbør fra uventet hold, melder IPS.

Den afrikanske union (AU) har historisk sett vært positivt innstilt overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC), mens USA har gått i mot. Human Rights Watch mener USA har ført krig mot domstolen.

Men dette har altså forandret seg i spørsmålet om Kenya. Kenyas president Mwai Kibaki ønsker å utsette rettssakene på grunn av hensynet til internasjonal fred og sikkerhet, samtidig som han lobber for at de seks mistenkte skal dømmes i nasjonale domstoler.

Etter møter i Sikkerhetsrådet denne våren viser det seg at AU støtter Kenyas forslag om utsettelse, mens USA stemte i mot. Denne plutselige omfavnelsen av ICC er ikke et utrykk for en varig meningsforandring hos amerikanerne mener analytikere, – de stemmer for ICC når det gagner med deres politikk. USA har ikke ratifisert ICCs traktat.

Les mer