Tidligere vinnere


2017

IR-prisen 2017 gikk til Anders Sømme Hammer. Juryen skriver:

Anders Sømme Hammer var nominert med tre bidrag som samlet viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold. Sømmers bidrag problematiserer vilkår for og effekter av norsk engasjement i Afghanistan, Irak og Syria og er derfor viktige bidrag til norsk utenrikspolitisk debatt. Men enda viktigere gir de en unik innsikt i sosiale og politiske realiteter på bakken i de landene som beskrives som ikke er filtrert gjennom norske politiske briller.

Juryen vil særlig framheve reportasjen Talibanistan. Gjennom afghanske kilder på begge sider av konflikten formidler den dyp innsikt i forholdene i Afghanistan etter at norske styrker trakk seg ut og med dem mye av mediefokuset. Hammer viser i denne reportasjen verdien av langvarig tilstedeværelse som arbeidsmetode og får et rikholdig kildeutvalg i tale som ingen andre.

Hederlig omtale:

  1. VG – Rune Thomas Ege og Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for Festning Europa.
  2. VGs utenriksredaksjon for dekningen av Syria og Irak, representert ved bidragene Aleppo-innbyggernes historier om å overleveKampen om Mosul og De glemte flyktningene

  3. Nationen – ved Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgård og Astrid Dypvik – for nettproduksjonen Kven skal eige jorda?

2016

IR-prisen 2016 gikk til Anders FjellbergTomm W. ChristiansenHampus Lundgren og Anders Wiik, Dagbladet, for “Våtdraktmysteriet”.

Juryen for IR-prisen sier blant annet at vinnerbidraget «gir innsikt i de mange årsakene til at millioner flykter fra det krigsherjede Syria, reportasjeserien forteller om livet på flukt, livet til familiene som blir igjen, og om flyktningenes hverdag på vent i Europa. Dette er journalistisk detektivarbeid av ypperste klasse, som i tillegg er fortalt både spennende, effektivt og med stor medmenneskelighet.”

Screen shot 2016-04-09 at 18.49.25

2015

IR-prisen 2015 gikk til Kristoffer Egeberg for reportasjeserien ”Nigeriabåtene”, som avslører Norges salg av 10 militære fartøyer til en krigsherre i Nigeria, og til Maren Sæbø, redaktør i ”Verdensmagasinet X” for hennes mange innsiktsfulle og gode reportasjer om Nigeria og Boko Haram problematikken.

Om Egebergs serie mente juryen:
Dette er en informativ, forbløffende, overraskende og ikke minst en godt skrevet og redigert serie. Serien får prisen fordi den har satt fokus på stabiliteten i Afrikas mest folkerike land, på internasjonal våpeneksport- og smugling og på manglende kontroll her hjemme i Norge. Dermed har den ført til regelendringer for salg av militært materiell og etterforskning både i Norge og Storbritannia.

Egebergs arbeid viser dessuten hvordan man gjennom utradisjonelle kilder, effektivt feltarbeid og elektronisk søk og sporing kan trylle fram fordekte saker som Norge bør være lite stolt av.

Videre skrev juryen om Maren Sæbøs arbeid;

Sæbø har med små midler våget å ta skrittet vekk fra den slagne journalistiske landeveien og klart å skaffe seg tilgang til miljøer og stemmer som vi sjelden møter i norske medier. Sæbø viser dermed at god utenriksjournalistikk ikke er avhengig av ”den norske linken”, og at man ikke må ha en stor redaksjon i ryggen for å gjøre en forskjell.

Hederlig omtale:

Bibiana Dale Piene fikk hederlig omtale/diplom for sin bok «Norge i Sudan – På bunnen av sola». Juryen mente «Dale Piene har gjort et fabelaktig researcharbeid, og har gjennom tilstedeværelse og god lokal kunnskap gitt oss en bred, levende og spennende innføring i hele Sør-Sudankomplekset, og Norges rolle i dette. For dette har juryen besluttet å tildele henne et diplom».

•••

2014

Kristin Solberg kunne ikke motta IR-prisen på SKUP-konferansen fordi hun var på reportasjeoppdrag i Syria. Prisutdelingen og prisvinnerforedraget ble derfor arrangert på Litteraturhuset i Oslo 11. mai. Foto: ELIDA HØEG

Kristin Solberg for reportasjen «Burkaen er usynlighetskappen som gjør reisen mulig».

Juryens begrunnelse:
Denne reportasjen er Aftenpostens korrespondent Kristin Solberg sitt farvel til Afghanistan. Gjennom en personlig beretning som bygger på Solbergs egne erfaringer oppsummerer hun sentrale sider ved den politiske og sosiale utviklingen i landet. Hennes kompromissløse blikk for kvinner og barn, deres daglige kamp for overlevelse og skolegang, og ikke minst deres rolle som politisk argument på ulike sider i konflikten, gir rom for både følelser og ettertanke. Solberg kombinerer et lett tilgjengelig journalistisk språk med en rik og mangefasettert historie. I reportasjen møter vi en engasjert og modig reporter som bruker både tro og tvil for å tegne et sterkt menneskelig og analytisk portrett av Afghanistan.

Hederlig omtale:

Inger Sunde, Harald Eraker og Espen Aarsvold i NRK Brennpunkt for reportasjen «Herskap og tenarar» og Jan Espen Kruse og Mohammed Alayoubi i NRK Nyheter for nyhetsreportasjen «Smugling av flyktninger inn i EU».

•••

2013

Internasjonal Reporter-prisen 2013

IR-prisen 2013 ble tildelt Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Prisen deles mellom Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Juryens begrunnelse:

Både ”Oppgjørets time” og ”Spillet om klimakronene” utforsker de politiske og sosiale realitetene bak norsk og internasjonal handel med klimakvoter. Fra hver sin kant har prisvinnerne gitt seg i kast med et komplekst, tungt og til dels abstrakt politikkområde med vidtrekkende globale forgreininger. Begge prosjektene viser på en forbilledlig måte at man gjennom kritisk journalistikk kan behandle dette stoffet både engasjerende og pedagogisk. Begge prosjektene berømmes for grundig research og stilsikre visualiseringer tilpasset henholdsvis tv og avis. Prisen er likevel først og fremst en anerkjennelse av to vesentlige og på hver sin måte avslørende bidrag til både norsk og internasjonal klimadebatt.

Hederlig omtale:

Hederlig omtale går til Morgenbladets redaksjon ved Lena Lindgren for særutgaven ”Europa-spesial” og Nizam Najjars dokumentar ”Dagbok fra revolusjonen”.

•••

2012

IR-prisen 2012 gikk til Eskil Engdal og Aleksander Nordahl. Foto: Anette Karlsen/SKUP

Vinner av IR-prisen 2012:

Eskil Engdahl og Aleksander Nordahl i DN for «Jakten på bloddiamanten».

Hederlig omtale:

Marit Higraff, Harald Eraker og Lisbeth Fauske Løland i NRK Forbrukerinspektørene for «Det råtne gullet».

Se prisutdelingen på SKUPs nett-TV!


•••

 

2011

IR-prisen 2011 gikk til Kristin Solberg

Vinner av IR-prisen 2011:

Kristin Solberg for reportasjeboka «Gjennom de renes land»

Hederlige omtaler:

Øystein Bogen og Åge Aune fra TV2 for saken «Asylsøkere i Hellas»

Trond Sundnes i DN for «Bistand i ruinen»

Se prisutdelingen på SKUPs nett-TV!

•••

2010

Juryen besto av:
Elisabeth Eide, Bjørn Hansen, Per Kristian Haugen og Nazneen Khan-Østrem

IR-prisvinnere 2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Vinnere av IR-prisen 2010:

Inger Sunde og Harald Eraker for «Connecting People», for FBI, NRK

Juryens begrunnelse:

Connecting People er et imponerende journalistisk arbeid som beveger seg fra mikroplan til makroplan. Ved å se nærmere på produksjonen av en gjenstand vi forholder oss til i dagliglivet, åpner de døren til globaliseringens bakgård. Det kunne vært gjort på en moralistisk og sentimental måte, men i stedet evner Connecting People sindig, gripende og lavmælt å formidle de menneskelige konsekvensene som masseproduksjon av denne typen forbruksvarer faktisk innebærer. Det er vanskelig å se på en mobiltelefon uten å tenke på tusenvis av arbeidere som lever under groteske forhold, godt og nært dokumentert av Connecting People-teamet.

Reporterne viser også hvordan de respekterer og samarbeider med journalister og andre ressurspersoner i de berørte landene. Som tv-produksjon er Connecting People kanskje ikke innovativ, i stedet har teamet brukt konvensjonell dramaturgi til å formidle vesentlig informasjon og sterke historier.

Connecting People er et solid stykke internasjonal gravejournalistikk som virkelig bidrar til å gi oss ny viktig innsikt. Det er derfor med stor glede og respekt at vi gir årets Internasjonal Reporter-pris til denne produksjonen.

Hederlig omtale 2010:

Teresa Grøtan for reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladet Magasinet

Juryens begrunnelse:

«Tildeling av Nobels fredspris blir sjelden gått etter i sømmene i ettertid. Men i ett av de innsendte bidrag får vi en inngående reportasje om hvordan baksiden av et prosjekt som har vært hedret med fredsprisen ser ut. Det dreier seg om mikrofinans i Bangladesh, og først og fremst om Grameen Bank som ble grunnlagt av prisvinneren Mohammad Yunus.

Journalisten har gjennom to besøk i Bangladesh gått til primærkildene: Bankens låntakere og banken selv, foruten personer med kompetanse på mikrokreditt. Resultatet er et ganske annerledes bilde enn det som har
vært tegnet opp ved fredsprisutdelingen og i andre sammenhenger. Mikrokreditt har ført svært mange låntagere ut i gjeldsslaveri fordi de ikke makter å betjene en gjeld der rentene for mikrokreditt som regel er høyere enn for lån i kommersielle banker.

Reportasjen er nøye dokumentert ved navn på personer som står frem, også tidligere ansatte i Grameen Bank, og den beskriver inngående hvilken situasjon enkeltmennesker har havnet i etter gjeldshavari. Det dreier seg om et mønstergyldig journalistisk arbeid.

Juryen ønsker derfor å hedre Teresa Grøtan med diplom og hederlig omtale av reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladets Magasin.»

Kaare M. Bilden: ”M-pesa: Innovative Afrika” (Ny Tid)

Juryens begrunnelse:

M-pesa er swahili og betyr mobile penger. M-pesa er et system som gjør det mulig å utføre banktjenester via mobiltelefon. Ordningen er blitt en gigantisk suksess i Kenya, og den blir nå eksportert til andre land. Også Norge begynner å komme etter…
Kaare M. Bilden  bruker M-pesa som et eksempel på at også afrikanske land kan mestre avansert teknologi. Reportasjen bryter ned inngrodde oppfatninger av Afrika som et sted hvor det utelukkende finnes nød, håpløshet og stillstand. Den bidrar dermed til et mer nyansert bilde av en verdensdel som har fått mye dårlig presse.