Tidligere vinnere

2022

Vinner: «Et russisk liv»

Reportasje i A-magasinet/Aftenposten av Helene Skjeggestad, Tatjana Solojova og Polina Jedakona (foto)

I reportasjen «Et russisk liv» blir det post-sovjetiske Russland skildret ved hjelp av én
families historie gjennom tre tiår. Med en bemerkelsesverdig forutseenhet er utviklingen i det
russiske samfunnet beskrevet frem mot Ukraina-invasjonen i 2022. Historien om familien
Trukhin gir et sjeldent innblikk i vanlige russeres gleder og bekymringer, og i deres kamp for
en anstendig jobb og tilstrekkelige helsetjenester. Kildene forteller åpent om møter med
mafiaen og styrtrike russere, og om familiens plass i et stadig mer autoritært Russland.
Reportasjen er laget over to år, og bærer preg av et solid journalistisk fotarbeid og mange
timers tilstedeværelse. Ved enkle analytiske grep gir den innsikt i hva som skjer på makronivå
i det russiske samfunnet. Bildene i reportasjen er talende, og teksten er godt skrevet og
bearbeidet.

Hederlig omtale:

  1. «Mysteriet Mihriay» av NRKs Asia-korrespondent Kjersti Strømmen og NRKs videofotograf Fang Yongbin.
  2. «Her stopper Taliban vitnemålsutdelingen for kvinnelige lærerstudenter» av NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og fotograf Amanullah Azimi.

2021

Frilansjournalist Anders Hammer får IR-prisen 2021 for dokumentaren «Do not split» – om demokratiforkjemperne i Hongkong.


Juryen legger vekt på tilstedeværelse i sin avgjørelse:

«Do not split» er en modig og nær dokumentarfilm som følger demokratiforkjempere i Hongkong over et år, fra demonstrasjonene som brøt ut sommeren 2019 og inn i koronapandemiens taushet. Filmen viser protestene fra innsiden, den trenger inn i folkemengden fra nyhetssendingene og lar oss møte individer: studenter, eldre, «vanlige» borgere som er fortvilte, sinte og redde. Dokumentaren har ingen allvitende og forklarende forteller, så den beskriver ikke hele historien. Likevel gir filmen oss en emosjonell og sjelden forståelse av hva som står på spill for demonstrantene. Dokumentaren er et ypperlig eksempel på kraften i journalistisk tilstedeværelse over tid, i tillegg til at den representerer fremragende fortellerkunst.

«Do not Split» ble nominert til Oscar for beste kortdokumentarfilm.

Anders Hammer vant også IR-prisen i 2017 for Brennpunkt-dokumentaren «Talibanistan».

I tillegg har to journalistiske arbeider fått hederlig omtale:

  1. «’Døden venter på oss her’: Inne i Idlibs mareritt». Amund Bakke Foss og Harald Henden, VG.

Juryens begrunnelse:

I denne reportasjen møter vi mennesker som er fanget i Idlib, i Syria-krigens siste fase. Mens verden stenges ned på grunn av koronapandemien reiser VGs team inn i Syria og skildrer forholdene der med kunnskap og medmenneskelighet. Fotografiene er i verdensklasse, og reportasjen preges av talende detaljer og et godt grep om den politiske konteksten. Reportasjen er et strålende eksempel på verdien av tilstedeværelse og viktigheten av å følge en konflikt og en region over tid.

  1. «Ett år etter IS. Hvor er alle krigerne nå?». Mohammed Alayoubi, Petter Oulie-Hauge, Kristian Aanesen og Tore Moland, NRK.

Juryens begrunnelse:

Denne saken undersøker etterspillet etter Syria-krigen på en variert, innsiktsfull og engasjerende måte. Med utgangspunkt i den tidligere IS-krigeren «Mustafa» konfronteres vi med Syrias vanskelige vei tilbake til normalitet, der hatet mot IS og et manglende rettsoppgjør er sentrale snublesteiner. Saken er produsert både for nett, tv og podkast og kombinerer observasjon i felt, intervjuer med syrere via Whatsapp, samt norske ekspertkilder. Juryen vil særlig trekke fram podkasten som et strålende eksempel på hvordan det er mulig å presentere en svært kompleks problematikk på en klok, pedagogisk og fengslende måte. Arbeidet viser også styrken i journalistisk områdekunnskap opparbeidet over tid.

2020

NRK-journalistene Anette Berentsen, Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke vant Internasjonal reporters pris 2020 for dokumentaren «Søppelsmuglerne».

Dette skriver juryen i begrunnelsen:

«Søppelsmuglerne» er et grundig, godt researchet og godt fortalt journalistisk arbeid. Dokumentaren får på en overbevisende måte fram konturene av en global og dårlig kontrollert industri med illegalt søppel der avlagte norske biler og hvitevarer ender opp som miljøproblemer i fattige land. Tematikken overrasker og berører, både i sitt alvor og sin kompleksitet. Og journalistene demonstrer i dette arbeidet en stor grad av metodisk kreativitet og tematisk innsikt.

I tillegg får to journalistiske arbeid hederlig omtale.

  1. «Søppelkrigen i Nordvest-Russland» av Amund Trellevik, High North News

Begrunnelse fra juryen:

Gjennom «Søppelkrigen i Nordvest-Russland» blir vi kjent med en side ved Russland som sjelden omtales i norske medier. I en språklig stødig og visuelt godt fortalt reportasje kommer vi nær russisk lokalbefolkning og deres kamp for lokalmiljøet sitt. Reportasjen viser hvordan journalistikk evner å tegne et bilde av et samfunn gjennom å belyse hvordan store samfunnsspørsmål berører vanlige menneskers dagligliv.

  1. «Europas nye hjemløse», av Eirin Hurum, Kjersti Nipen, Line Tiller, Jan Tomas Espedal, Stein Bjørge og Torstein Ringnes, Aftenposten/A-magasinet

Begrunnelse fra juryen:

«Europas nye hjemløse» er en gripende og urovekkende skildring av ny-fattigdom i en rekke europeiske land. Gjennom sobre og usentimentale intervjuer med mennesker som av ulike grunner har mistet boligene sine, gir reportasjeserien ny innsikt i en side ved Europas økonomiske utvikling som mediene sjelden dveler ved.»

2019

Vinner av IR-prisen 2019:

«Krabbekrigens ofre» av Gunnar Thorenfeldt, Siri Gedde-Dahl, Leif Stang, Ola Strømman, Hans Arne Vedlog, Tomm W. Christiansen, Øistein Norum Monsen, Audra Girijote og Janis Zvers
Dagbladet

Begrunnelse: Prisen går til teamet bak «Krabbekrigens ofre», et stykke undersøkende journalistikk som på en engasjerende, dyptpløyende og kunnskapsrik måte formidler noen av globaliseringens mørkeste sider, slik de utfolder seg like utenfor Norges kyst. Saken formidler et dypt menneskelig alvor og et globalt samfunnsproblem i en lettlest og pedagogisk form. Økonomisk kriminalitet av globalt format er særdeles vanskelig å trenge inn i, og dette arbeidet viser verdien av journalistisk samarbeid, både internt i redaksjonen og med journalister i andre land.

Hederlig omtale:

Diplom 1: Landet som kollapset
Eskil Engdal og Andre Liohn, DN

«Landet som kollapset» er et velskrevet og urovekkende portrett av Venezuela med et originalt kildegalleri. Reportasjen skildrer et samfunn i oppløsning, flere måneder før dagens politiske krise var på alles lepper. Formatet er den klassiske utenriksreportasjen, og er, tross sitt dystre tema, en suveren leseopplevelse akkompagnert av fotojournalistikk av høy klasse.

Diplom 2: VGs dekning av Jemen
Amund Bakke Foss, Ingeborg Huse Amundsen og Harald Henden, VG

VGs dekning av krigen i Jemen viser hvor avhengig utenriksjournalistikken er av insisterende nyhetsdekning over tid. I en serie artikler har VG fulgt konflikten tett, både gjennom egen tilstedeværelse og via et velutviklet kildenettverk. Dekningen dokumenterer både hvordan norske aktører tjener penger på krigen, og de menneskelige konsekvensene av volden synliggjøres i så vel bilder som tekst.

Diplom 3: Kalifatet kollapser
Tor Arne Andreassen, Afshin Ismaeli og Torstein Rignes, Aftenposten

«Kalifatet kollapser» viser IS-regimets siste krampetrekninger, formidlet gjennom både ofre og gjerningspersoner. Sakene i denne nettproduksjonen viser styrken ved et langvarig og systematisk arbeid med å forstå konflikten, regionen og menneskene som er involvert. Produksjonen har ligget i forkant av nyhetsbildet og er både analytisk og formidlingsteknisk sterk, i så vel tekst som bilder.

2018

Det hvite raseriet / Det amerikanske hatet
Av Ronny Berg, Espen Rasmussen og Stian Eisenträger, VG

Juryens begrunnelse:

Reportasjeserien «Det hvite raseriet / Det amerikanske hatet» bygger på et nitid og imponerende kildearbeid overfor miljøer der allmennheten normalt har begrenset tilgang. Gjennom en poengtert og nøktern bruk av både reportasjebilder og -tekst kommer vi nær mennesker vi ofte ikke liker, men som preger den politiske utviklingen i Europa og USA. Slik bidrar reportasjen til økt innsikt i ofte skremmende tankegods og handlingsmønstre som utfordrer den vestlige verdens liberale demokratier i dag.

Hederlig omtale 1:

Jakten på Thunder
Av Eskil Engdal og Kjetil Sæter, DN og VigmostadBjørke

Begrunnelse:

Reportasjeboka «Jakten på Thunder» er en fantastisk velskrevet og medrivende fortelling om plyndringen av havområdene rundt Antarktis og det internasjonale samfunnets maktesløshet i denne kampen.Det journalistiske arbeidet har et ekstremt høyt presisjonsnivå og er rikt dokumentert og åpner for innsikt i miljøer og problemstillinger som ofte går under medienes og politikernes radar.

Hederlig omtale 2:

Mirakelgutten Tomas
Av Tor Arne Andreassen og Afshin Ismaeli, Aftenposten.

Begrunnelse:

I 2017 ble 11-åringen Tomas gjenforent med familien sin etter tre år i IS-fangenskap. Denne rørende fortellingen om krigsrammede menneskers fortvilelse, håp og overlevelsesevne viser verdien av vedvarende journalistisk tilstedeværelse i et av verdens mest krevende konfliktområder. Juryen vil særlig framheve Afshin Ismaelis lokalkunnskap og kildetilgang som fundament for denne saken.

Hederlig omtale 3:

NRK Urix
Begrunnelse:

I en kompleks og komplisert verden trenger vi journalistikk der formålet er å systematisk bidra til innsikt og klokskap i brede grupper av befolkningen. NRKs utenriksmagasin Urix har vært i sterk utvikling det siste året, fra et rent TV-program til tilstedeværelse på alle NRKs plattformer. Urix er en av de fremste utenrikspolitiske pedagogene i den norske medievirkeligheten.

2017

IR-prisen 2017 gikk til Anders Sømme Hammer. Juryen skriver:

Anders Sømme Hammer var nominert med tre bidrag som samlet viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold. Sømmers bidrag problematiserer vilkår for og effekter av norsk engasjement i Afghanistan, Irak og Syria og er derfor viktige bidrag til norsk utenrikspolitisk debatt. Men enda viktigere gir de en unik innsikt i sosiale og politiske realiteter på bakken i de landene som beskrives som ikke er filtrert gjennom norske politiske briller.

Juryen vil særlig framheve reportasjen Talibanistan. Gjennom afghanske kilder på begge sider av konflikten formidler den dyp innsikt i forholdene i Afghanistan etter at norske styrker trakk seg ut og med dem mye av mediefokuset. Hammer viser i denne reportasjen verdien av langvarig tilstedeværelse som arbeidsmetode og får et rikholdig kildeutvalg i tale som ingen andre.

Hederlig omtale:

  1. VG – Rune Thomas Ege og Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for Festning Europa.
  2. VGs utenriksredaksjon for dekningen av Syria og Irak, representert ved bidragene Aleppo-innbyggernes historier om å overleveKampen om Mosul og De glemte flyktningene
  3. Nationen – ved Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgård og Astrid Dypvik – for nettproduksjonen Kven skal eige jorda?

2016

IR-prisen 2016 gikk til Anders FjellbergTomm W. ChristiansenHampus Lundgren og Anders Wiik, Dagbladet, for “Våtdraktmysteriet”.

Juryen for IR-prisen sier blant annet at vinnerbidraget «gir innsikt i de mange årsakene til at millioner flykter fra det krigsherjede Syria, reportasjeserien forteller om livet på flukt, livet til familiene som blir igjen, og om flyktningenes hverdag på vent i Europa. Dette er journalistisk detektivarbeid av ypperste klasse, som i tillegg er fortalt både spennende, effektivt og med stor medmenneskelighet.”

Screen shot 2016-04-09 at 18.49.25

2015

IR-prisen 2015 gikk til Kristoffer Egeberg for reportasjeserien ”Nigeriabåtene”, som avslører Norges salg av 10 militære fartøyer til en krigsherre i Nigeria, og til Maren Sæbø, redaktør i ”Verdensmagasinet X” for hennes mange innsiktsfulle og gode reportasjer om Nigeria og Boko Haram problematikken.

Om Egebergs serie mente juryen:
Dette er en informativ, forbløffende, overraskende og ikke minst en godt skrevet og redigert serie. Serien får prisen fordi den har satt fokus på stabiliteten i Afrikas mest folkerike land, på internasjonal våpeneksport- og smugling og på manglende kontroll her hjemme i Norge. Dermed har den ført til regelendringer for salg av militært materiell og etterforskning både i Norge og Storbritannia.

Egebergs arbeid viser dessuten hvordan man gjennom utradisjonelle kilder, effektivt feltarbeid og elektronisk søk og sporing kan trylle fram fordekte saker som Norge bør være lite stolt av.

Videre skrev juryen om Maren Sæbøs arbeid;

Sæbø har med små midler våget å ta skrittet vekk fra den slagne journalistiske landeveien og klart å skaffe seg tilgang til miljøer og stemmer som vi sjelden møter i norske medier. Sæbø viser dermed at god utenriksjournalistikk ikke er avhengig av ”den norske linken”, og at man ikke må ha en stor redaksjon i ryggen for å gjøre en forskjell.

Hederlig omtale:

Bibiana Dale Piene fikk hederlig omtale/diplom for sin bok «Norge i Sudan – På bunnen av sola». Juryen mente «Dale Piene har gjort et fabelaktig researcharbeid, og har gjennom tilstedeværelse og god lokal kunnskap gitt oss en bred, levende og spennende innføring i hele Sør-Sudankomplekset, og Norges rolle i dette. For dette har juryen besluttet å tildele henne et diplom».

•••

2014

Kristin Solberg kunne ikke motta IR-prisen på SKUP-konferansen fordi hun var på reportasjeoppdrag i Syria. Prisutdelingen og prisvinnerforedraget ble derfor arrangert på Litteraturhuset i Oslo 11. mai. Foto: ELIDA HØEG

Kristin Solberg for reportasjen «Burkaen er usynlighetskappen som gjør reisen mulig».

Juryens begrunnelse:
Denne reportasjen er Aftenpostens korrespondent Kristin Solberg sitt farvel til Afghanistan. Gjennom en personlig beretning som bygger på Solbergs egne erfaringer oppsummerer hun sentrale sider ved den politiske og sosiale utviklingen i landet. Hennes kompromissløse blikk for kvinner og barn, deres daglige kamp for overlevelse og skolegang, og ikke minst deres rolle som politisk argument på ulike sider i konflikten, gir rom for både følelser og ettertanke. Solberg kombinerer et lett tilgjengelig journalistisk språk med en rik og mangefasettert historie. I reportasjen møter vi en engasjert og modig reporter som bruker både tro og tvil for å tegne et sterkt menneskelig og analytisk portrett av Afghanistan.

Hederlig omtale:

Inger Sunde, Harald Eraker og Espen Aarsvold i NRK Brennpunkt for reportasjen «Herskap og tenarar» og Jan Espen Kruse og Mohammed Alayoubi i NRK Nyheter for nyhetsreportasjen «Smugling av flyktninger inn i EU».

•••

2013

Internasjonal Reporter-prisen 2013
IR-prisen 2013 ble tildelt Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Prisen deles mellom Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Juryens begrunnelse:

Både ”Oppgjørets time” og ”Spillet om klimakronene” utforsker de politiske og sosiale realitetene bak norsk og internasjonal handel med klimakvoter. Fra hver sin kant har prisvinnerne gitt seg i kast med et komplekst, tungt og til dels abstrakt politikkområde med vidtrekkende globale forgreininger. Begge prosjektene viser på en forbilledlig måte at man gjennom kritisk journalistikk kan behandle dette stoffet både engasjerende og pedagogisk. Begge prosjektene berømmes for grundig research og stilsikre visualiseringer tilpasset henholdsvis tv og avis. Prisen er likevel først og fremst en anerkjennelse av to vesentlige og på hver sin måte avslørende bidrag til både norsk og internasjonal klimadebatt.

Hederlig omtale:

Hederlig omtale går til Morgenbladets redaksjon ved Lena Lindgren for særutgaven ”Europa-spesial” og Nizam Najjars dokumentar ”Dagbok fra revolusjonen”.

•••

2012

IR-prisen 2012 gikk til Eskil Engdal og Aleksander Nordahl. Foto: Anette Karlsen/SKUP

Vinner av IR-prisen 2012:

Eskil Engdahl og Aleksander Nordahl i DN for «Jakten på bloddiamanten».

Hederlig omtale:

Marit Higraff, Harald Eraker og Lisbeth Fauske Løland i NRK Forbrukerinspektørene for «Det råtne gullet».

Se prisutdelingen på SKUPs nett-TV!


•••

2011

IR-prisen 2011 gikk til Kristin Solberg

Vinner av IR-prisen 2011:

Kristin Solberg for reportasjeboka «Gjennom de renes land»

Hederlige omtaler:

Øystein Bogen og Åge Aune fra TV2 for saken «Asylsøkere i Hellas»

Trond Sundnes i DN for «Bistand i ruinen»

Se prisutdelingen på SKUPs nett-TV!

•••

2010

Juryen besto av:
Elisabeth Eide, Bjørn Hansen, Per Kristian Haugen og Nazneen Khan-Østrem

IR-prisvinnere 2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Vinnere av IR-prisen 2010:

Inger Sunde og Harald Eraker for «Connecting People», for FBI, NRK

Juryens begrunnelse:

Connecting People er et imponerende journalistisk arbeid som beveger seg fra mikroplan til makroplan. Ved å se nærmere på produksjonen av en gjenstand vi forholder oss til i dagliglivet, åpner de døren til globaliseringens bakgård. Det kunne vært gjort på en moralistisk og sentimental måte, men i stedet evner Connecting People sindig, gripende og lavmælt å formidle de menneskelige konsekvensene som masseproduksjon av denne typen forbruksvarer faktisk innebærer. Det er vanskelig å se på en mobiltelefon uten å tenke på tusenvis av arbeidere som lever under groteske forhold, godt og nært dokumentert av Connecting People-teamet.

Reporterne viser også hvordan de respekterer og samarbeider med journalister og andre ressurspersoner i de berørte landene. Som tv-produksjon er Connecting People kanskje ikke innovativ, i stedet har teamet brukt konvensjonell dramaturgi til å formidle vesentlig informasjon og sterke historier.

Connecting People er et solid stykke internasjonal gravejournalistikk som virkelig bidrar til å gi oss ny viktig innsikt. Det er derfor med stor glede og respekt at vi gir årets Internasjonal Reporter-pris til denne produksjonen.

Hederlig omtale 2010:

Teresa Grøtan for reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladet Magasinet

Juryens begrunnelse:

«Tildeling av Nobels fredspris blir sjelden gått etter i sømmene i ettertid. Men i ett av de innsendte bidrag får vi en inngående reportasje om hvordan baksiden av et prosjekt som har vært hedret med fredsprisen ser ut. Det dreier seg om mikrofinans i Bangladesh, og først og fremst om Grameen Bank som ble grunnlagt av prisvinneren Mohammad Yunus.

Journalisten har gjennom to besøk i Bangladesh gått til primærkildene: Bankens låntakere og banken selv, foruten personer med kompetanse på mikrokreditt. Resultatet er et ganske annerledes bilde enn det som har
vært tegnet opp ved fredsprisutdelingen og i andre sammenhenger. Mikrokreditt har ført svært mange låntagere ut i gjeldsslaveri fordi de ikke makter å betjene en gjeld der rentene for mikrokreditt som regel er høyere enn for lån i kommersielle banker.

Reportasjen er nøye dokumentert ved navn på personer som står frem, også tidligere ansatte i Grameen Bank, og den beskriver inngående hvilken situasjon enkeltmennesker har havnet i etter gjeldshavari. Det dreier seg om et mønstergyldig journalistisk arbeid.

Juryen ønsker derfor å hedre Teresa Grøtan med diplom og hederlig omtale av reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladets Magasin.»

Kaare M. Bilden: ”M-pesa: Innovative Afrika” (Ny Tid)

Juryens begrunnelse:

M-pesa er swahili og betyr mobile penger. M-pesa er et system som gjør det mulig å utføre banktjenester via mobiltelefon. Ordningen er blitt en gigantisk suksess i Kenya, og den blir nå eksportert til andre land. Også Norge begynner å komme etter…
Kaare M. Bilden  bruker M-pesa som et eksempel på at også afrikanske land kan mestre avansert teknologi. Reportasjen bryter ned inngrodde oppfatninger av Afrika som et sted hvor det utelukkende finnes nød, håpløshet og stillstand. Den bidrar dermed til et mer nyansert bilde av en verdensdel som har fått mye dårlig presse.