Nominasjon


Under finner du skjema for nominering/påmelding til IR-prisen 2022.

  • Prisen gis for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger.
  • Produktet kan være enkeltstående reportasjer, inkludert fotoreportasjer, og må ha vært publisert i et uavhengig norsk presseorgan i 2021. Om en serie artikler nomineres, må én velges ut, for så å vise til resten. Det er ikke anledning til å nominere bøker.
  • Alle journalister – innen avis, radio/fjernsyn, fagpresse og nettmedier – kan nomineres som kandidater til prisen. Vinneren kåres av en jury bestående av fagfolk innen media og medieforskning.

IR-prisen deles uten under SKUP-konferansen i 2022 og er på 20 000 kroner.

Fristen for innsending av nominasjoner til årets IR-pris er 3. februar 2022.

Skjema for nominasjon til IR-prisen:

Kontaktdetaljer for PERSONEN(E) som skal nomineres

Det journalistiske arbeidet

Vedlegg:captcha