Nominasjon


Under finner du skjema for nominering/påmelding til IR-prisen 2020.

  • Prisen gis for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger.
  • Produktet kan være enkeltstående reportasjer (også fotoreportasjer) eller reportasjeserier eller reportasjebøker og må ha vært publisert i et uavhengig norsk presseorgan eller utgitt på et norsk forlag i 2019.
  • Alle journalister – innen avis, radio/fjernsyn, fagpresse og nettmedier – kan nomineres som kandidater til prisen.  Vinneren kåres av en jury bestående av fagfolk innen media og medieforskning.

IR-prisen deles uten under SKUP-konferansen i Tønsberg i 2020 og er på 20 000 kroner.

Fristen for innsending av nominasjoner til årets IR-pris er 2. februar 2020.

Skjema for nominasjon til IR-prisen:

Kontaktdetaljer for PERSONEN(E) som skal nomineres

Kontaktdetaljer for den som nominerer
Det journalistiske arbeidet

Vedlegg:
captcha