Nominasjon


Under finner du skjema for nominering/påmelding til IR-prisen 2021.

  • Prisen gis for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger.
  • Produktet kan være enkeltstående reportasjer, inkludert fotoreportasjer, og må ha vært publisert i et uavhengig norsk presseorgan i 2020. Om en serie artikler nomineres, må én velges ut, for så å vise til resten. Det er ikke anledning til å nominere bøker.
  • Alle journalister – innen avis, radio/fjernsyn, fagpresse og nettmedier – kan nomineres som kandidater til prisen.  Vinneren kåres av en jury bestående av fagfolk innen media og medieforskning.

IR-prisen deles uten under SKUP-konferansen i 2021 og er på 20 000 kroner.

Fristen for innsending av nominasjoner til årets IR-pris er 31. januar 2021.

Skjema for nominasjon til IR-prisen:

Kontaktdetaljer for PERSONEN(E) som skal nomineres

Kontaktdetaljer for den som nominerer
Det journalistiske arbeidet

Vedlegg:
captcha