IRs mastermøte 27/11: Journalistikk og Norge i verden

ARRANGEMENTET BLE UTSATT TIL OVER JUL!

Internasjonal reporter vil bringe ung, utenriksrelatert forskning til folket og inviterer til Mastermøte  på Stopp Pressen, onsdag 27. november. Hva har landets nysgjerrige masterstudenter funnet ut om journalistikk og internasjonale forholde det siste året?

Vi har invitert fire tidligere masterstudenter som har skrevet oppgaver som fortjener ekstra oppmerksomhet. Oppgavene passer under overskriften Norges rolle i verden, men er svært forskjellige. Vi får blant annet høre om norske intervensjoner, fredsprisens uavhengighet og om hvordan Europa så på Norge før 1814.

Ingvild Johnsen – Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen: Forholdet mellom den norske staten og Nobelkomiteen

Nora Knoph Berg–Eriksen – Hva skal til for norsk krigsdeltagelse? Norge og militære intervensjoner

Gro Kirkeby – RORG-organisasjonene: Bidrar de til en kritisk debatt i media eller er de propagandister?

Stian Eisenträger – Europeisk presse og spørsmålet om norsk uavhengighet i 1814

Få med deg deres presentasjoner, på Stopp Pressen (Akersgata 55), onsdag 27. november kl 18.

Arrangementet er gratis og IR ønsker alle velkommen!