Egypt: Kan Egypt bli et nytt Iran?

Mange i Vesten frykter at Egypts revolusjon kan resultere i et radikalt islamistisk styresett, slik som i Iran, men denne frykten deles ikke av det egyptiske folket, skriver The New York Times.

Revolusjonen er støttet av et bredt spekter av befolkningen, både religiøse og sekulære, som ønsker seg et samfunn med blant annet liberalistiske verdier, som frihet og sosial rettferdighet. Det muslimske brorskapet ”eide” ikke revolusjonen, men var bare et av mange element i en sammensatt protestbølge. Uansett representerer brorskapet den mest moderate muslimske bevegelsen i regionen, og har selv uttalt et ønske om demokrati. Selv om Det muslimske brorskapet har en potensiell stor velgerskare vil tiden vise om de har det som trengs for å lokke til seg velgere i et forandret Egypt. «Det muslimske brorskapet mislyktes i å mobilisere egypterne mot regimet i de 80 årene de var i opposisjon – det tok demonstrantene på Tahrir plassen 18 dager», uttaler professor Emad Shaheen.

Les mer