2013: Oppgjørets time og Spillet om klimakronene

Internasjonal Reporter-prisen 2013
IR-prisen 2013 ble tildelt Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Prisen deles mellom Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Juryens begrunnelse:

Både ”Oppgjørets time” og ”Spillet om klimakronene” utforsker de politiske og sosiale realitetene bak norsk og internasjonal handel med klimakvoter. Fra hver sin kant har prisvinnerne gitt seg i kast med et komplekst, tungt og til dels abstrakt politikkområde med vidtrekkende globale forgreininger. Begge prosjektene viser på en forbilledlig måte at man gjennom kritisk journalistikk kan behandle dette stoffet både engasjerende og pedagogisk. Begge prosjektene berømmes for grundig research og stilsikre visualiseringer tilpasset henholdsvis tv og avis. Prisen er likevel først og fremst en anerkjennelse av to vesentlige og på hver sin måte avslørende bidrag til både norsk og internasjonal klimadebatt.

Hederlig omtale:

Hederlig omtale går til Morgenbladets redaksjon ved Lena Lindgren for særutgaven ”Europa-spesial” og Nizam Najjars dokumentar ”Dagbok fra revolusjonen”.

2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Juryen besto av:

Elisabeth Eide, Bjørn Hansen, Per Kristian Haugen og Nazneen Khan-Østrem

IR-prisvinnere 2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Vinnere av IR-prisen 2010:

Inger Sunde og Harald Eraker for «Connecting People», for FBI, NRK

Juryens begrunnelse:

Connecting People er et imponerende journalistisk arbeid som beveger seg fra mikroplan til makroplan. Ved å se nærmere på produksjonen av en gjenstand vi forholder oss til i dagliglivet, åpner de døren til globaliseringens bakgård. Det kunne vært gjort på en moralistisk og sentimental måte, men i stedet evner Connecting People sindig, gripende og lavmælt å formidle de menneskelige konsekvensene som masseproduksjon av denne typen forbruksvarer faktisk innebærer. Det er vanskelig å se på en mobiltelefon uten å tenke på tusenvis av arbeidere som lever under groteske forhold, godt og nært dokumentert av Connecting People-teamet.

Reporterne viser også hvordan de respekterer og samarbeider med journalister og andre ressurspersoner i de berørte landene. Som tv-produksjon er Connecting People kanskje ikke innovativ, i stedet har teamet brukt konvensjonell dramaturgi til å formidle vesentlig informasjon og sterke historier.

Connecting People er et solid stykke internasjonal gravejournalistikk som virkelig bidrar til å gi oss ny viktig innsikt. Det er derfor med stor glede og respekt at vi gir årets Internasjonal Reporter-pris til denne produksjonen.

Hederlig omtale 2010:

Teresa Grøtan for reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladet Magasinet

Juryens begrunnelse:

«Tildeling av Nobels fredspris blir sjelden gått etter i sømmene i ettertid. Men i ett av de innsendte bidrag får vi en inngående reportasje om hvordan baksiden av et prosjekt som har vært hedret med fredsprisen ser ut. Det dreier seg om mikrofinans i Bangladesh, og først og fremst om Grameen Bank som ble grunnlagt av prisvinneren Mohammad Yunus.

Journalisten har gjennom to besøk i Bangladesh gått til primærkildene: Bankens låntakere og banken selv, foruten personer med kompetanse på mikrokreditt. Resultatet er et ganske annerledes bilde enn det som har
vært tegnet opp ved fredsprisutdelingen og i andre sammenhenger. Mikrokreditt har ført svært mange låntagere ut i gjeldsslaveri fordi de ikke makter å betjene en gjeld der rentene for mikrokreditt som regel er høyere enn for lån i kommersielle banker.

Reportasjen er nøye dokumentert ved navn på personer som står frem, også tidligere ansatte i Grameen Bank, og den beskriver inngående hvilken situasjon enkeltmennesker har havnet i etter gjeldshavari. Det dreier seg om et mønstergyldig journalistisk arbeid.

Juryen ønsker derfor å hedre Teresa Grøtan med diplom og hederlig omtale av reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladets Magasin.»

Kaare M. Bilden: ”M-pesa: Innovative Afrika” (Ny Tid)

Juryens begrunnelse:

M-pesa er swahili og betyr mobile penger. M-pesa er et system som gjør det mulig å utføre banktjenester via mobiltelefon. Ordningen er blitt en gigantisk suksess i Kenya, og den blir nå eksportert til andre land. Også Norge begynner å komme etter…
Kaare M. Bilden  bruker M-pesa som et eksempel på at også afrikanske land kan mestre avansert teknologi. Reportasjen bryter ned inngrodde oppfatninger av Afrika som et sted hvor det utelukkende finnes nød, håpløshet og stillstand. Den bidrar dermed til et mer nyansert bilde av en verdensdel som har fått mye dårlig presse.