27. mars på Litteraturhuset: Krim og informasjonskrig

Internasjonal reporter ønsker velkommen til kveldsmøte om situasjonen på Krim og hvilke muligheter vi har til å forstå den.

Konflikten i Ukraina blåser liv i mantraet om sannheten som krigens første offer, og forskere beskriver propagandaen som skarpere og mer dyptgripende enn før. Mange russiske medier anklages for å være Kreml’s ukritiske mikrofonstativ, mens de ansatte svarer med at de vil rette opp i «vestlige mediers skjeve dekning». Både i Russland og Ukraina har unge journalister lagd egne nettsider som StoppFake og Fakecontrol som forsøker å avsløre PR-løgner i nyhetsmediene. Hvilke historier forteller norske medier? Hvordan finner vi informasjon i en informasjonskrig?

Vi har invitert Polina Myakinchenko, en russisk journalist og Paris-korrespondent for den Moskva-baserte radiokanalen Kommersant-FM. Hun er også frilanser for en rekke aviser og nettaviser, blant annet Novaya Gazeta og Observers-prosjektet til France24. Myakinchenko har arbeidet frivillig for menneskerettighetsorganisasjoner i Moskva, og har jobbet for Reportere Uten Grenser i Paris, ved avdelingen for Øst-Europa og Sentral-Asia.

Etter hennes innledning vil det bli diskusjon med åpning for spørsmål fra salen. I panelet sitter:

Kristian Elster, journalist i NRK
Berit Lindemann, Helsingforskomiteen
Helene Skjeggestad, journalist i Aftenposten
Petr Svirin, presseansvarlig ved den russiske ambassaden

Arrangementet er åpent for alle og vil foregå på engelsk.

————————–————————–———————–

Internasjonal reporter welcomes you to an evening seminar on the situation in Crimea and the opportunities we have to understand it. The conflict in Ukraine gives new life to the saying that truth is the war’s first victim, and researchers describes the propaganda as more massive and profound than before. Many Russian media institutions are accused of uncritically bringing Kremlin’s message out, while they respond that they are correcting the «Western media’s biased coverage». Both in Russia and Ukraine have young journalists made their own websites as Stop Fake and Fake Control to reveal propaganda lies in the news media. How can we find information in a war of information?

Polina Myakinchenko is a Russian journalist and correspondent for Kommersant-FM, Moscow radio, in Paris. She is also a freelancer for several newspapers and online media, e.g. Novaya Gazeta and the Observers project of France24. Myakinchenko has been volunteering for human rights associations in Moscow and been working for Reporters Without Borders in Paris, at the Eastern Europe and Central Asia desk.

After her introduction, there will be a panel discussion where we open for questions from the audience. The participants:

Petr Svirin, press officer at the Russian embassy
Kristian Elster, journalist in NRK
Berit Lindemann, NHC
Helene Skjeggestad journalist in Aftenposten

The seminar is open to all and will be held in english.

IRs mastermøte 27/11: Journalistikk og Norge i verden

ARRANGEMENTET BLE UTSATT TIL OVER JUL!

Internasjonal reporter vil bringe ung, utenriksrelatert forskning til folket og inviterer til Mastermøte  på Stopp Pressen, onsdag 27. november. Hva har landets nysgjerrige masterstudenter funnet ut om journalistikk og internasjonale forholde det siste året?

Vi har invitert fire tidligere masterstudenter som har skrevet oppgaver som fortjener ekstra oppmerksomhet. Oppgavene passer under overskriften Norges rolle i verden, men er svært forskjellige. Vi får blant annet høre om norske intervensjoner, fredsprisens uavhengighet og om hvordan Europa så på Norge før 1814.

Ingvild Johnsen – Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen: Forholdet mellom den norske staten og Nobelkomiteen

Nora Knoph Berg–Eriksen – Hva skal til for norsk krigsdeltagelse? Norge og militære intervensjoner

Gro Kirkeby – RORG-organisasjonene: Bidrar de til en kritisk debatt i media eller er de propagandister?

Stian Eisenträger – Europeisk presse og spørsmålet om norsk uavhengighet i 1814

Få med deg deres presentasjoner, på Stopp Pressen (Akersgata 55), onsdag 27. november kl 18.

Arrangementet er gratis og IR ønsker alle velkommen!

Spørsmål og svar om Syria-konflikten

Onsdag 18 september, kl. 10-11 svarte NUPI-forskeren Frida Austvoll Nome og NUPIs militærrådgiver Per Erik Solli på spørsmål om Syria – om det som skjer og ikke skjer.

Frida svarer på spørsmål om den humanitære og politiske situasjonen inne i Syria, opprørsgrupper og politisk opposisjon, flyktninger og regionale sider ved konflikten. Per

Erik kan svare på henvendelser om sikkerhetspolitikk, strategi og om et eventuelt militært angrep på Syria.

Klikk her for å lese deres svar på innsendte spørsmål

UD endrer reisestipendordningen for journalister

IR og RORG-samarbeidet har fått gjennomslag for forslaget om endring av Utenriksdepartementets journaliststipender. Potten for reisestipend dobles og Pressens stipendkomite skal dele ut.

Utviklingsminister Heikki Holmås. Foto: Astrid Sehl/UD

I juni i fjor sendte RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag og lærere i globale emner for journalister ved Høgskolen i Oslo og Akershus et brev til utviklingsminister Heikki Holmås med forslag om å endre reisestipendordningen for journalister.

I brevet foreslo vi at UD skulle opprette en egen støtteordning for journalister som skulle stimulere til grundigere, bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier. Samtidig foreslo vi at utdelingen blir gjort av Pressens Stipendkomité (STIP) for å sikre troverdighet og uavhengighet i forhold til utviklingspolitiske myndigheter.

Utviklingsministeren har nå lagt dette forslaget til grunn for den nye ordningen.

Les mer i Dagsavisen!

3. mai: Den internasjonale pressefrihetsdagen

3. mai er den internasjonale dagen for pressefrihet. Det er stadig på sin plass å minne om hvor viktig det er å forsvare den fundamentale retten til ytringsfrihet og retten til en fri presse – noe som er helt vesentlig for at land skal ha mulighet til å fungere fritt og demokratisk.

Daglig blir journalister og bloggere angrepet og undertrykt for å begrense fri infomasjon og uavhengige medier. Reportere uten grenser viser hvor pressefriheten er truet og hvor det er mest farlig å være journalist:
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html

Les mer hos UNESCO: http://unesco.no/kommunikasjon/pressefrihetsdagen/

Debattinnlegg: I lomma på ministeren

Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD
UDs stipendordning for journalister bør forvaltes av et uavhengig råd.

Sidsel Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet, har skrevet dagens innlegg på Nye Meninger.

Hvordan oppnå en bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier? Et forslag om en stipendordning for utenriksjournalister forvaltet av et uavhengig råd ligger allerede på utviklingsministerens bord.

Les hele innlegget på Nye Meninger!

Forslaget som ble oversendt utviklingsminister Heikki Holmås i juni i fjor er signert av RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag og lærere i globale emner for journalister ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bloggtips: Sandfast

Vest-Sahara er ikke det området det skrives mest om i norske medier. «Norge støtter FN» i dette spørsmålet, men hva driver FN egentlig med i det okkuperte Vest-Saraha?

Det er hovedspørsmålet som presenteres og diskuteres i bloggen:

SANDFAST -sandfast.tumblr.com

Bak bloggen står ungdomsorganisasjoner fra hele det politiske spekteret, som, i følge bloggen «venter i spenning på at FN skal få ut fingereren i Vest-Sahara – og på en kommende Stortingsmelding om Norges deltakelse i FN».

 

IRs sommerseminar: Statskupp og opprør i Mali

Internasjonal Reporter byr på en pause fra sommersol (?) og agurker, og inviterer til seminar den 19. juli klokken 17.00 på Litteraturhuset, med den svenske journalisten Katarina Höije.

Katarina Höije, journalist

Höije har vært en av de få vestlige journalistene som har rapportert fra Mali siden kuppmakere slo til i mars i år. Hun har skildret kuppet fra bakken, både for CNN og store nyhetsbyråer.

Med sin uredde journalistikk har hun bidratt til viktig opplysning om et underrapportert land som nå omtales som ”Vest-Afrikas Afghanistan”.

Etter foredraget vil blant andre forskningssjef Jon Pedersen fra Fafo og Wivi Engen i Kirkens Nødhjelp delta i en samtale om situasjonen i Mali, før det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

Seminaret er støttet av Fritt Ord.

Internasjonal Reporter ønsker alle velkommen!

Se bilder og les noen av Katarina Höijes erfaringer på hennes egen blogg: http://www.kollektivetbarbro.se/polepole

Kort innføring i Mali-krisen fra BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17582909

For mer informasjon om arrangementet, kontakt Stian Eisenträger (styreleder i IR) på telefon 400 41 885.

Foto: Malin Palm (c)

Afrikas Afghanistan? Hør om Mali sett fra bakken, på Litteraturhuset den 19.juli. Foto: Malin Palm (c)

IRs sommerseminar ble arrangert for første gang i fjor – også da med en svensk journalist som gjest. Se opptaket fra det fullsatte arrangementet der Terese Kristiansson fortalte om sitt arbeid i Afghanistan, her.

Bloggtips: Innviklet utvikling

I den nyopprettede bloggen «Innvikling» skriver forskeren Øyvind Eggen om bistand og utviklingsspørsmål.

Venstremannen Eggen er utdannet sosialantropolog og er for tiden tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har en fersk doktorgrad fra Ås og erfaring med praktisk bistandsarbeid fra blant andre Utviklingsfondet og Diakonhjemmets høgskole. Han har hatt lederverv i blant andre Fellesrådet for Afrika, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp og har tidligere arbeidet som journalist.

Han er involvert i prosjektet Foreign policy as part of global health challenges og har nettopp publisert innlegget Politisk makeover et sted over Middelhavet, om hvordan en rød regjering driver det han kaller «høyrepolitikk» i utviklingsland.
«Det at slike politiske fargeskift skjer nesten uten debatt her hjemme, er uttrykk for at utviklingspolitikk er et eget politikkfelt der deler av vanlig politisk praksis ikke fungerer: Da tenker jeg på det kritiske, offentlige ordskifte der partier og myndigheter stadig blir stilt til ansvar for hvordan deres politikk henger sammen med både ideologi og praksis,» skriver Eggen.

Bloggen Innvikling finner du her: innvikling.blogspot.com