Paraguay: Urbefolkningen går rettens vei

Paraguay er det landet i Latin-Amerika som har hatt flest saker oppe i den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, grunnen er landets manglende respekt for urbefolkningens landrettigheter, medler IPS.

En av tre høringer denne uken i den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen tok opp Paraguays ansvart i forholdt til urbefolkningsgrupper rett til eierskap av egne landområder. Urbefolkningsgruppen Xákmok Kásek var en av gruppene som la frem sin sak i domstolen denne uken. De krever at 10700 hektar i det vestlige Paraguay returneres til deres folk, og at disse landområdene er viktig for at de skal kunne klare å opprettholde sin livsstil. Provinsen det er tvist om har den høyeste konsentrasjonen av indianere i Paraguay, og har gradvis blitt solgt unna til gårdeiere.

Les mer