Ahmed Rashid om Pakistan

Lahore-basert journalist og forfatter deler sitt syn på forhold i og mellom Pakistan, Afghanistan og USA og landenes fremtidsutsikter.

Det nærmer seg ett år siden Osama Bin Ladens død, og den forbindelse inviterte Frontline Club i London til samtale med journalist og forfatter Ahmed Rashid, ekspert på Sentral-Asia, jihad og muslimsk ekstremisme.

Rashid har rapportert om amerikanernes katastrofale resultater i regionen i 25 år, og på Frontlines scene deler han sitt syn på Pakistans, Afghanistans og USAs fremtidsutsikter  med BBC-korrespondenten Lyse Doucet.

Ugandisk bloggers respons til Kony 2012

Etter at organisasjonen Invisible Childrens 30 minutter lange film Kony 2012 spredte seg med rekordfart på nettet for kort tid siden har reaksjonen vært kraftig fra ulike hold.

Den ugandiske journalisten og bloggeren Angelo Izama har lagt ut sin kritikk av filmens fokus og dens fremstilling av Uganda på sin blogg thisisafrica.wordpress.com.

Han beskriver utfordringer som er vel så viktige for innbyggerne i Nord-Uganda anno 2012, men som får langt mindre oppmerksomhet. Arbeidsledighet blant unge, barneprostitusjon, høye HIV og AIDS-tall, land-disputter, konsekvenser av oljefunn i området og, ikke minst, den mystiske sykdommen «nodding disease» er problemer han peker på som like presserende som arrestasjonen av Kony for folk i nord-Uganda.

«So why the misleading campaign? Why now? What does it profit to market the infamy of a man already famous for his crimes and whose capture is already on the agenda?» spør Izama.

Her finner du innlegget og oppfølgingen til det.

Ytterligere undersøkelser og kritikk av ICs Kony-kampanje finner du på Guardians Reality Check.

Frykter krig i Sør-Sudan

Hjelpearbeidere frykter en oppskalering i konflikten langs grensen mellom Nord- og Sør-Sudan, i tillegg til at konflikter internt i det nye landet har blusset opp.

Behovet for akutt nødhjelp er stort og Flyktninghjelpen frykter enda større problemer i forbindelse med at de 700.000 Sør-Sudanerne som fortsatt befinner seg i Sudan blir definert som ulovlige etter 1. april i år.

Les mer på www.flyktninghjelpen.no

Ekssoldater returnerer til et modernisert Rwanda

Rwanda

I over 17 år har de slåss i ulike hærer og geriljagrupper som rømte over grensen til Kongo etter folkemordet i 1994. Nå har flere av dem tatt fatt på den lange veien hjem igjen, til et land som er ganske annerledes enn det de en gang forlot.

For de som er med i Rwandas demobiliserings- og reintegreringsprogram går veien fra Kongo til et normalt liv i Rwanda via Mutobo, der tidligere soldater må gjennom et tre måneder langt reintegreringskurs. Der lærer de om historie, geografi, statsvitenskap og forsoningsprosesser, før de skal ut i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det de forlot.

Les hele IRINs sak om overgangsritualet soldater må gjennom for å bli sivile borgere av Rwanda.

Kongo: Kronisk krise

Ekspertene er enige; krisen i Kongo er voldsom, blodig og kronisk. Likevel er det ingen som skriver om den. Vi kjenner alle historiene om French og Moland i Kongo, men hva vet vi om konfliktene og utfordringen til vanlige kongolesere?

«En kronisk lidelse er langvarig, utvikles langsomt og kommer tilbake med jevne mellomrom. Slik er det også med krisen i Den demokratiske republikken Kongo.

Konflikten i landet har tvunget to millioner mennesker på flukt, og store deler av befolkningen lever i frykt for vold og voldtekter. Den nærmest totale mangelen på helsetjenester gjør situasjonen ekstrem. Landet har en befolkning på 68 millioner, men kun knappe 6000 leger i et land på størrelse med Vest-Europa.

Sykdommer som malaria, underernæring, kolera, meslinger, sovesyke og hiv/aids rammer befolkningen hardt. Barne- og mødredødeligheten i DR Kongo er blant verdens høyeste», skriver MSF på sine nettsider.

Les hele den faktaspekkede saken her: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser/10-glemte/Kronisk-krise-i-Den-demokratiske-republikken-Kongo

 

Glemt krise: Kronisk krise i DR Kongo from Leger Uten Grenser on Vimeo.

Sri Lanka: Krigsforbrytelser begått av begge sider

FN-panelet som har utredet mulige menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen i Sri Lanka har funnet at begge sider i konflikten har begått grove overgrep på sivilbefolkningen, melder CSM.

Rapporten strider mot Sri Lankas påstander om hvordan militæret gjennomførte offensiven mot Tamil Tigrene i 2009. Panelet fant at militæret bevisst skjøt på sivile som var fanget i krigssonen. Tamil Tigrene skal ha begått menneskerettighetsbrudd som rekruttering av barnesoldater og bruk av sivile som menneskelige skjold. FN blir også kritiser i rapporten for ikke å ha fordømt de sivile tapene sterkt nok.

Les mer her >>

Kenya: Uenighet om Den internasjonale straffedomstolen

Kenya ønsker å utsette rettsaken mot de seks som er mistenkte for forbrytelser mot menneskeheten under voldsbølgen i 2007-08, men de får motbør fra uventet hold, melder IPS.

Den afrikanske union (AU) har historisk sett vært positivt innstilt overfor Den internasjonale straffedomstolen (ICC), mens USA har gått i mot. Human Rights Watch mener USA har ført krig mot domstolen.

Men dette har altså forandret seg i spørsmålet om Kenya. Kenyas president Mwai Kibaki ønsker å utsette rettssakene på grunn av hensynet til internasjonal fred og sikkerhet, samtidig som han lobber for at de seks mistenkte skal dømmes i nasjonale domstoler.

Etter møter i Sikkerhetsrådet denne våren viser det seg at AU støtter Kenyas forslag om utsettelse, mens USA stemte i mot. Denne plutselige omfavnelsen av ICC er ikke et utrykk for en varig meningsforandring hos amerikanerne mener analytikere, – de stemmer for ICC når det gagner med deres politikk. USA har ikke ratifisert ICCs traktat.

Les mer

Afghanistan: Sivil eller stridende?

FN og menneskerettighetighetsorganisasjoner er ikke enige om hvor mange sivile liv som har gått tapt i krigen i Afghanistan, melder IRIN.

I en nylig utgitt rapport fra UN Assistance Mission i Afghanistan (UNAMA) og Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), kommer det frem at 2777 sivile mistet livet som følge av krigen i Afghanistan i løpet av 2010. Antallet er høyere enn det andre menneskerettighets-organisasjoner opererer med. En talskvinne fra AIHRC mener dette skyldes at deres rapport har inkludert politifolk drept utenfor stridssonen. Afghanistan Rights Monitor er uenig i dette:
– Vi regner ikke politi eller soldater i det afghanske militæret som sivile fordi de representerer myndighetene som er part i stridighetene.

Les mer

Elfenbenskysten: Borgerkrig

Kampene mellom Gbagbo- og Ouattaratilhengere intensiveres, og er ikke lenger konsentrert rundt Abidjan, landet er på vei inn i en ny borgerkrig, melder Reuters.

-Hvis man ser på antallet døde og fordrevne er det ikke så mye mer som skal til før man kan kalle dette for borgerkrig, uttaler lederen for Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. Ouattara har nylig etablert en hær, the Republican Forces of Ivory Coast (FRCI), dermed kan ikke presidentkandidaten lenger distansere seg fra den væpnede maktkampen.

Les mer

Thailand/Kambodsja: voldelig grensedisputt kan føre til malariakrise

En dødelig konflikt foregår på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Både soldater og sivile har mistet livet i skuddvekslinger, og nå kan grensedisputten indirekte føre til ytterligere dødsfall fordi den hindrer iverksettelsen av tiltak mot spredning av medisin-resistent malaria.

Helseeksperter går ifølge IRIN nå ut og advarer mot dramatiske medisinske konsekvenser av langvarig konflikt på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Ustabilitet og sikkerhetsproblemer gjør områdene vanskelige å overvåke og utilgjengelige for helsepersonell, hvilket medfører at tidlig diagnostisering og behandling av malaria blir umulig. Dette  øker faren for at malariaparasittens medisinresistens får utvikle seg.

Dersom situasjonen kommer ut av kontroll kan konsekvensen bli at medisinresistent malaria får utvikle seg i denne delen av Asia, for så å spre seg til det afrikanske kontinent. Det er et scenario som «kan få meg til å våkne midt på natta,» sier  Robert Newman, leder for Global Malaria Programme for Verdens Helseorganisasjon (WHO), til IRIN.

Disputten mellom Thailand og Kambodsja dreier seg først og fremst om uenighet rundt eierskapet til et hindu-tempel beliggende i grenseområdet. Konflikten, som startet da tempelet ble nedskrevet som kambodsjansk på FNs Verdensarv-liste i 2008, har ført til trefninger flere ganger de siste årene. I april 2009 førte skuddvekslinger til at minst fem soldater mistet livet, og konflikten har blusset opp med jevne mellomrom gjennom 2009 og 2010.

4. februar førte en opptrapping av konflikten til nye dødsfall; 2 kambodsjanske soldater og en sivil person på thailandsk side ble drept.

Les mer