IR-prisen 2013: Vi har to vinnere!

Hvert år deler Internasjonal Reporter ut en pris for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema. IR-prisen 2013 ble delt ut under SKUP-konferansen i Tønsberg, den 16. mars.
Internasjonal Reporter-prisen 2013

IR-prisen 2013 ble tildelt Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”. Foto: Glenn S. Johansen

Vinnere av IR-prisen 2013:

Prisen deles mellom Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Juryens begrunnelse:

Både ”Oppgjørets time” og ”Spillet om klimakronene” utforsker de politiske og sosiale realitetene bak norsk og internasjonal handel med klimakvoter. Fra hver sin kant har prisvinnerne gitt seg i kast med et komplekst, tungt og til dels abstrakt politikkområde med vidtrekkende globale forgreininger. Begge prosjektene viser på en forbilledlig måte at man gjennom kritisk journalistikk kan behandle dette stoffet både engasjerende og pedagogisk. Begge prosjektene berømmes for grundig research og stilsikre visualiseringer tilpasset henholdsvis tv og avis. Prisen er likevel først og fremst en anerkjennelse av to vesentlige og på hver sin måte avslørende bidrag til både norsk og internasjonal klimadebatt.

Hederlig omtale:

Hederlig omtale går til Morgenbladets redaksjon ved Lena Lindgren for særutgaven ”Europa-spesial” og Nizam Najjars dokumentar ”Dagbok fra revolusjonen”.

Begrunnelse:

  • ”Europa-Spesial” er en kollektiv redaksjonell satsing som viser hvilket uforløst potensial som ligger i norsk Europa-journalistikk. Spesialutgaven er knyttet til utdelingen av Nobels fredspris til EU, men er likevel utypisk i sin tilnærming ved at redaksjonen i høy grad makter å frigjøre seg fra den noe fastlåste norske EU- debatten. Resultatet blir at ”Europa-spesial” gir leserne nye perspektiver på et tema som mange trolig mener at de kjenner godt.
  • ”Dagbok fra revolusjonen” er en personlig beretning fra den libyske borgerkrigen, produsert av norsk-libyisk journalist. Najjars tilknytning til Libya gir ham innpass hos en lokal milits på en måte som går både dypere og blir mer personlig enn det vi vanligvis finner i reportasjer fra krigsherjete land. Hans tilknytning til Norge gir ham et dobbelt blikk som både utfordrer de menneskene han rapporterer om og oss som ser på. ”Dagbok fra revolusjonen” har en eksistensiell dimensjon som i tillegg til å formidle inntrykk fra borgerkrigen og om Libyas framtid spiller inn i den norske forståelsen av eksil og tilhørighet.

Om juryen:

Juryen har bestått av Gerd Inger Polden, Per Kristian Haugen, Christian Borch og Anne Hege Simonsen.

Om årets bidrag sier juryen: 

Juryen har med glede merket seg det høye nivået på årets nominerte bidrag. I den grad vi skal identifisere noen trender er det interessant å se at så mange av de nominerte er kollektive produksjoner der to eller flere har samarbeidet om komplekse og til dels vanskelige problemstillinger. I større grad enn tidligere er bidragene også preget av en vilje og evne til å kombinere norske og globale fenomener og perspektiver, noe vi mener er en spennende utvikling.

Indonesia: Tiltak for å beskytte skogen ikke bra nok

Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono lanserer på overtid tiltak for å beskytte skogen. – Ikke bra nok, mener norske og indonesiske aktivister, som ber Norge om å kutte støtten til Indonesia, melder Bistandsaktuelt.

Presidenten har sendt ut et moratorium som instruerer lokale myndigheter om å slutte å gi lisenser til skogdrift, plantasje- og gruveselskaper i to år framover. Men 48 av de 64 millionene er imidlertid allerede beskyttet. Dermed ser det ut til at lite ny skog kommer til å bli beskyttet som følge av moratoriet. Presidentens klimarådgiver Agus Purnomo sier at mange av områdene som er vernet likevel er utsatt for avskoging.

Les mer

Indonesia: Spillet om skogen

Norge og Indonesia skal samarbeide om å redde skogen. Men hvorfor frykter lokalbefolkningen skogprosjektene, spør Bistandsaktuelt.

To blader merket med hvite kryss flagrer fra snoren; et tegn fra lokalbefolkningen om at det er konflikt om bruken av området, og at arbeiderne på plantasjen bør holde seg unna. – Selskapet har tatt lokalbefolkningens land, sier Pak Dehen fra Aman, en organisasjon som samler urfolkssamfunn fra hele Indonesia. Vi er i Mantangai i Sentral-Kalimantan, provinsen der Norges skogavtale med Indonesia skal prøves ut.

Les hele saken hos Bistandsaktuelt, her

Filippinene: Bygger skoler med søppel

Det tar hundrevis av år før plastikkflasker brytes ned naturlig. Organisasjonen My Shelter Foundation har funnet en positiv vri på dette miljøproblemet, melder IPS.

My Shelter Foundation jobber med å finne innovative og bærekraftige måter å forhindre, og møte, klimaforandringene. Organisasjonen bygger sterke hus av billig materiale, for eksempel jordskjelvsikre skoler av jord og bambus. Det nyeste prosjektet går ut på å bygge hus av brukte plastikkflasker, noe som har vekket oppmerksomheten til arkitekturer og byggebransjen på Filippinene.

Les mer

Indonesia: Prøvestein for norsk skogprosjekt

Indonesia venter på et forsinket dekret om å stanse tildelingen av nye konsesjoner for skogsdrift. Hvordan det ser ut, vil være en viktig test på ambisjonene i det norsk-indonesiske samarbeidet for å beskytte regnskogen, skriver Bistandsaktuelt.

Norge har lovet Indonesia inntil seks milliarder kroner dersom landet kan dokumentere resultater i arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra avskoging innen 2014. Som en del av avtalen skulle Indonesia innføre et moratorium – en toårig stans i tildelingen av nye konsesjoner for skogsdrift fra 1. januar i år. Over to månder senere har president Susilo Bambang Yudhoyono fremdeles ikke gitt ordren som vil sette dette moratoriet i kraft.

Mosambik: Den verste flommen på 10 år

Den enorme mengden regn som har falt i det sørlige Afrika har ført til at elvene går over sine bredder, dette har ført til bekymring i Mosambik hvor de forbereder seg på at flommen kan bli like katastrofal som i 2000, melder IPS.

Det er for tidlig å anslå hvor stort flommen kan bli, men den kan potensielt ramme 1,3 millioner mennesker. Mange av innbyggere rundt Limpopo Rver deltaet har allerede flyttet til sikrere områder, etter advarsler om at minst 7000 mennesker var i fare på grunn av eleven høye vannstand.

Les mer

DR Kongo: Tillater oljeleting i nasjonalpark

Norge har satt av over 500 millioner kroner for å redde regnskogen i DR Kongo, mens landets regjering åpner for oljeleting i Afrikas eldste nasjonalpark, melder Bistandsaktuelt.

Kongo ledet gruppen av afrikanske land som blant annet jobbet for å få på plass en avtale om skogbevaring (REDD) under klimatoppmøtet i Cancún som nettopp er avsluttet. Nå har regjeringen gitt to britiske oljeselskaper letekonsesjoner i Virunga nasjonalpark nær grensen til Uganda.

Les mer

Mexico: Leder innen lokalforvaltning av skog

Mexico kan gi gode råd på hvordan lokalforvaltning av skog stimulerer den lokale økonomien, samtidig som det forhindrer avskoging, melder IPS.

Ifølge Verdensbanken ligger Mexico i verdenstoppen når det kommer til bærekraftig skogsforvaltning, noe som skyldes de mange hundre tusen hektar skog som forvaltes av lokalsamfunn.

Les mer

Miljø: Miljøpris til Guyana og Maldivene

Presidentene fra Guyana og Maldivene er blant de seks vinnere av årets FN-pris ”Champions of the Earth”. De får utmerkelsen for sitt lederskap innen miljøvern, melder FN News Center.

Guyanas president, Bharrat Jagdeo, er en lidenskaplig talsmann for vern av skog og økosystemer. Maldivenes president, Mohamed Nasheed, er en ivrig aktivist mot klimaforandringer.  Miljøprisen The Champions of the Earth ble etablert i 2004 og honorerer grundervirksomhet innenfor miljøvern.

Les mer

Bistand: Refser Stoltenbergs regnskogsinitiativ

40 miljø- og menneskerettsorganisasjoner retter skarp kritikk mot den politiske prosessen rundt arbeidet for bevaring av regnskogen, melder Bistandsaktuelt.

27. mai er Norge vert for et viktig skogmøte i Oslo hvor over 60 land er invitert. Målet der er å komme frem til en skogavtale, som så kan vedtas på klimatoppmøtet i Cancun i Mexico i desember. Nå krever 40 miljø-, urfolks- og menneskerettsorganisasjoner at det gis nok tid til at det sivile samfunn får delta i beslutningene, og at denne prosessen ikke ferdigstilles på møtet i Oslo. Prosessen har vært lukket og ekskluderende for urfolksrepresentanter og det sivile samfunnet, skriver organisasjonene i en erklæring.

Les mer