Humanitær kriseForskeren Terry Cannon mener ikke fenomen som flom, jordskjelv og orkaner kan beskrives som naturkatastrofer. Katastrofen skapes av unaturlige fenomen som ustabil økonomi og dårlig statsforvaltning. Det er ikke naturfenomenet jordskjelv som dreper mennesker, det er dårlige konstruerte hus, mener Cannon, og hevder at katastrofer er et unaturlig utfall av […]

Utvikling: Det finnes ingen naturkatastrofer