Kambodsja: HIV-forebygging undergraves – kondombesittelse kan føre til fengelstraff

I Kambodsja bruker politiet kondomer som bevis for å fengsle sexarbeidere i tråd med Anti-trafficking-loven som kom i 2008. Dette både stigmatiserer sexarbeiderne og bidrar til å redusere utbredelsen av kondombruk, melder IRIN.

Ubeskyttet, betalt sex er en stor bidragsyter til AIDS-epidemien i Asia. Med den økte kriminaliseringen går sexarbeidere i skjul for å fortsette virksomheten. De fleste bordellene i Kambodsja har blitt stengt, mens arbeidet er flyttet til spredte undergrunnsarenaer. Samtidig gjør stigmatisering og manglende forståelse for lovene, spesielt blant politiet, at kondombesittelse blir sett på som bevis nok for å utføre arrestasjoner.

Stigmaet knyttet til sexarbeid er en trussel mot menneskerettigheter og hiv-forebygging. Sexarbeiderne mener at det ikke er lovendringer som er viktigst, men endringer i forståelse og utøvelse av lovene som kan sikre økt rettferdighet.

Les mer

Naturkatastrofer: FN satser på forbedring av sykehus og skoler

FN har lansert en verdensomspennende kampanje for å øke sikkerheten til 1 million utsatte skoler og sykehus for å minske dødstallene under eventuelle jordskjelv og andre naturkatastrofer, melder FNs nyhetstjeneste.

Kampanjen «The One Million Safe Schools and Hospitals» har som mål å rette fokus og mobilisere ressurser til reparasjon og ettermontering av gamle bygg og bygging av nye trygge bygg. Kampanjen skal også sørge for at skoler og sykehus er utstyrt med brannslukkere og førstehjelpspakker.

Skolebarn og pasienter på sykehus eller helseinstitusjoner er de mest sårbare under naturkatastrofer. Statistikken viser dette tydelig, for eksempel under jordskjelvet i India i 2005 døde 17000 skolebarn og 2448 skoler kollapset.
– Denne kampanjen er unik fordi den gir mennesker fra alle samfunnslag muligheten til å beskytte sine sykehus og skoler, og dermed være med på å redde liv, uttaler WHOs assisterende generaldirektør for helsetiltak i kriser.

Les mer