Disse får Glemte kriser-stipend

Internasjonal Reporter deler ut 60.000 kroner i Glemte kriser-stipend på vegne av Leger Uten Grenser.
Av i alt 25 søkere har Internasjonal Reporters stipendkomité valgt ut de tre følgende:
  • Stig Arild Pettersen tildeles 25.000 kroner for et prosjekt om den globale tuberkulose-krisen.
  • Kristian Helgesen tildeles 25.000 kroner for et prosjekt om voldskrisen i Papua Ny-Guinea.
  • Martha Camilla Wright tildeles 10.000 kroner for et prosjekt om problemet med fistler.

Stipendiatene er valgt ut på bakgrunn av prosjektforslag, publiseringsplan, CV og tidligere publisert stoff, i henhold til stipendets retningslinjer og statutter. Målsettingen har vært å dekke så mange som mulig av de ti krisene som definert i Leger Uten Grensers Glemte kriser-prosjekt. Stipendiatene har full journalistisk frihet og det er intet krav om å dekke Leger Uten Grensers arbeid. Prosjektene må være avsluttet innen 1. juli 2013.

Internasjonal Reporter takker alle søkere for interessen.

Journaliststipend for glemte kriser

Leger Uten Grenser og Internasjonal Reporter lanserer journaliststipend for å øke mediedekningen av glemte kriser.

Klikk her for å lese statuttene og laste ned søknadskjema

Stipendet tar utgangspunkt i
Leger Uten Grensers liste over 10 glemte kriser
og kan søkes av frilansere, redaksjoner eller journalister og er opprettet for å hjelpe norske journalister til å oppsøke en eller flere glemte kriser.

Totalt 60 000 kroner skal deles ut, fordelt på stipender à 20 000 til 60 000 kroner, avhengig av prosjekt.

Stipendiatene har full journalistisk frihet og det er intet krav om å dekke Leger Uten Grensers arbeid.

Søknadsfristen for journaliststipendene er
14. september og prosjektene må være avsluttet innen 1.juli 2013.

Fristen for å søke stipendet er nå gått ut.

Disse tildeles stipend i 2012

For mer informasjon, kontakt:

Stian Eisenträger, Styreleder Internasjonal Reporter
Telefon: 40 04 18 85
stian@reporter.no

Nils Mørk, Kommunikasjonssjef Leger Uten Grenser
Telefon: 45 25 29 95
nils.mork@legerutengrenser.no

India: Mesterlig teknologimekking

TED-presentasjon av tanker langt utenfor boksen om teknologiske fremskritt for utviklingsland:
kan man revolusjonere undervisningen i Indias slummer med noe så enkelt som en matboks, en lommelykt og en minnepinne? Og hvordan kan en modifisert vekkerklokke effektivisere helsetjenester for fattige?

Verdens malariadag

Omtrent halve verdens befolkning (3,3 milliarder mennesker) sto i fare for å få malaria i 2010. Den 25. april er Verdens Malariadag.

Hvert år får omtrent 216 millioner mennesker malaria og omtrent 655 000 dør av sykdommen, i følge tall fra WHO. I en artikkel i tidsskriftet The Lancet opererte forskere med langt høyere tall – de hevdet at hele 1,24 millioner døde som følge av malaria. Folk i fattige land er mest utsatt.

Antallet som dør av malaria hvert år er på vei ned – den tendensen ser vi i begge estmatene.

Les mer i om World Malaria Day her og les WHOs Malariarapport for 2011.

Kongo: Kronisk krise

Ekspertene er enige; krisen i Kongo er voldsom, blodig og kronisk. Likevel er det ingen som skriver om den. Vi kjenner alle historiene om French og Moland i Kongo, men hva vet vi om konfliktene og utfordringen til vanlige kongolesere?

«En kronisk lidelse er langvarig, utvikles langsomt og kommer tilbake med jevne mellomrom. Slik er det også med krisen i Den demokratiske republikken Kongo.

Konflikten i landet har tvunget to millioner mennesker på flukt, og store deler av befolkningen lever i frykt for vold og voldtekter. Den nærmest totale mangelen på helsetjenester gjør situasjonen ekstrem. Landet har en befolkning på 68 millioner, men kun knappe 6000 leger i et land på størrelse med Vest-Europa.

Sykdommer som malaria, underernæring, kolera, meslinger, sovesyke og hiv/aids rammer befolkningen hardt. Barne- og mødredødeligheten i DR Kongo er blant verdens høyeste», skriver MSF på sine nettsider.

Les hele den faktaspekkede saken her: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser/10-glemte/Kronisk-krise-i-Den-demokratiske-republikken-Kongo

 

Glemt krise: Kronisk krise i DR Kongo from Leger Uten Grenser on Vimeo.

Organsmugling: Fattigdom og korrupsjon

Verdens helseorganisasjon anslår at mellom fem til ti prosent av alle nyretransplantasjoner, som utføres på verdensbasis, bruker ulovlige smuglede nyrer, melder Al Jazeera.

Verdens helseorganisasjon definerer organsmugling som transplantasjoner hvor noen tjener penger på transaksjonen, eller transplantasjoner som ikke er registrer i det nasjonale helseregisteret.  Selv om det finnes eksempler på at organer blir stjålet ut av folks kropper utgjør dette bare en liten prosent av verdens organsmugling. Den vanligste måten å drive organsmugling på er gjennom korrupte sykehus og korrupt helsepersonell. Fattige og marginaliserte mennesker selger organene sine til mellom-menn som tjener stor på salget.

Les mer

Vietnam: Hmong-folket, mellom tradisjon og modernitet

Al Jazeeras videojournalist Nick Ahlmark og fotograf Nicole Precel har dokumentert Hmong-folkets tøffe hverdag i Vietnams fattigste provins.

Få av Hmong-kvinnene i Nord-Vietnam føder barna sine på sykehus eller benytter seg av det kommunale helsetilbudet. Grunnene er mange, men hovedproblemet er at Hmong-folket ikke snakker vietnamesisk og at helsepersonellet ikke snakker Hmong-folkets språk.

I tillegg praktiserer Hmong-folket en mengde ritualer knyttet opp til barnefødsel som vanskelig lar seg kombinere med moderne helsepraksis i Vietnam.

Les mer, se bildene og dokumentarfilmen her >>

Afghanistan: Lite penger til helse

Afghanske myndigheter og internasjonale donorer bruker bare 10 dollar per person på helse, dette til tross for at helsetilbud anses som avgjørende for å sikre seg oppslutting mot Talibanopprørerne, melder Alertnet.
Afghanere har et beskjedent helsebudsjett på 42 dollar per person, dette er langt under det nabolandene Pakistan, India og Iran bruker. Det vil si at de resterende dollarene kommer ut av lommene på den vanlige afghaner, i et land hvor 42 % lever under en dollar dagen. Mange familier må sette seg i gjeld for å betale for doktorbesøk og medisiner.

Les mer

Filippinene: Kondomer på resept bekymrer

Landet er det eneste i Sørøst-Asia hvor tilgangen til reproduktiv helseservice ikke er institusjonalisert i landets lover. Nå lobber en rekke landsbyer for å forby prevensjonsmidler uten resept, melder IRIN.

Forslaget kommer etter at en liknende ordning ble vedtatt i en av Manilas velstående forstander. Kvinnegrupper på Filippinene er bekymret for at de lokale lovene skal sette presidens for resten av landet.

Filippinene er i ferd med å vedta sin første lov om reproduktiv helse, og den mest omdiskuterte delen av loven slår fast at prevensjonsmidler skal være fritt tilgengelig på sykehus. Enkelte mener de lokale lovene om kondomforbud er et forsøk på å distrahere debatten om reproduktiv helse.

Les mer

Thailand/Kambodsja: voldelig grensedisputt kan føre til malariakrise

En dødelig konflikt foregår på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Både soldater og sivile har mistet livet i skuddvekslinger, og nå kan grensedisputten indirekte føre til ytterligere dødsfall fordi den hindrer iverksettelsen av tiltak mot spredning av medisin-resistent malaria.

Helseeksperter går ifølge IRIN nå ut og advarer mot dramatiske medisinske konsekvenser av langvarig konflikt på grensen mellom Thailand og Kambodsja. Ustabilitet og sikkerhetsproblemer gjør områdene vanskelige å overvåke og utilgjengelige for helsepersonell, hvilket medfører at tidlig diagnostisering og behandling av malaria blir umulig. Dette  øker faren for at malariaparasittens medisinresistens får utvikle seg.

Dersom situasjonen kommer ut av kontroll kan konsekvensen bli at medisinresistent malaria får utvikle seg i denne delen av Asia, for så å spre seg til det afrikanske kontinent. Det er et scenario som «kan få meg til å våkne midt på natta,» sier  Robert Newman, leder for Global Malaria Programme for Verdens Helseorganisasjon (WHO), til IRIN.

Disputten mellom Thailand og Kambodsja dreier seg først og fremst om uenighet rundt eierskapet til et hindu-tempel beliggende i grenseområdet. Konflikten, som startet da tempelet ble nedskrevet som kambodsjansk på FNs Verdensarv-liste i 2008, har ført til trefninger flere ganger de siste årene. I april 2009 førte skuddvekslinger til at minst fem soldater mistet livet, og konflikten har blusset opp med jevne mellomrom gjennom 2009 og 2010.

4. februar førte en opptrapping av konflikten til nye dødsfall; 2 kambodsjanske soldater og en sivil person på thailandsk side ble drept.

Les mer