Spar Bistandsaktuelt, Erna

Maria Lavik, styreleiar i IR

Regjeringa vil strupa ei viktig vaktbikkje i norsk utviklingspolitikk.

Av Maria Lavik, styreleiar Internasjonal Reporter

For knappe to veker sidan kom beskjeden om at regjeringa vil legga ned Bistandsaktuelt. Dette fagbladet er for alle som er interessert i utviklingsarbeid og rettar seg spesielt inn mot aktørar i bistandsbransjen. Akkurat no forhandlar regjeringspartia med KrF og Venstre om framtida til Bistandsaktuelt.

Er det så farleg, då? Me snakkar trass alt om eit fagblad med det noko daterte namnet ”Bistandsaktuelt” som får alle inntektene sine frå det statlege direktoratet Norad. Det høyrest då ut som eit hallelujakor for godt betalte bistandsarbeidarar, gjer det ikkje?

Sanninga er at Bistandsaktuelt over tid har blitt ein viktig arena for kunnskapsutveksling og debatt rundt utviklingspolitikk. Det er profesjonelle journalistar, ikkje PR-folk, som jobbar for fagbladet. Bistandsaktuelt er underlagt det etiske regelverket til pressa – Vær Varsom-plakaten – og Redaktørplakaten som skal garantera redaktøren suverenitet. Dette er med på å skapa ein buffer mellom redaksjonen og interessene til eigaren, Norad.

I praksis har Bistandsaktuelt vist seg som kompetent til å driva kritisk og uavhengig journalistikk. Fagbladet har sett eit kritisk søkelys både på dei små private organisasjonane og bistandsgigantane. I 2009 skreiv Bistandsaktuelt om fadderprogrammet til stiftinga Child Africa, som garanterte at alle pengane skulle koma fadderbarna til gode. Undersøkingar gjort av Bistandsaktuelt viste at berre ein liten del av pengane faktisk nådde borna. Bistandsaktuelt har dessutan følgt opp kidnappinga av fire av Flyktninghjelpen sine tilsette i Kenya i 2012. Flyktninghjelpen har i etterkant av kidnappinga blitt kritisert både for manglande tryggleiksrutinar og for dårleg oppfølging av sine tilsette. Bistandsaktuelt har løfta fram desse kritiske røystene i fleire artiklar. Bistandsaktuelt er kåra til årets fagblad i 2013 for det juryen kalla ”uredd og pågåande journalistikk”. Fagbladet har ein tilgjengeleg profil som gjer det mogeleg for den jamne lesaren å sette seg inn i kompliserte saksfeltet.

Nedlegginga av Bistandsaktuelt er ein del av regjeringa sine kuttplanar i bistandsbudsjettet. Regjeringa vil kutta i fleire område for å finansiera utgiftene i forbinding med den massive flyktningstraumen til Noreg. Forslaget om nedlegging kjem samstundes som norske redaksjonar kuttar i utanriksjournalistikk og langsiktige graveprosjekt blir stadig vanskelegare å finansiera. Dette gjeld ikkje minst journalistikk frå utviklingsland. Eit utalt mål for norsk utviklingspolitikk er at hjelpa som blir gjeven, skal vere effektiv, målbar og gje resultat. Bistandsaktuelt er ein av få uavhengige aktørar som følger med på om denne hjelpa faktisk kjem fram der den skal. Om ein er oppteken av resultat og gjennomsiktigheit i norsk utviklingshjelp, er Bistandsaktuelt ein viktig medspelar. Professor i journalistikk, Roy Krøvel, samanfattar det slik: ”Det er uansvarleg å bruke ein prosent av statsbudsjettet til bistand utan samstundes sørge for kritisk debatt om bruken av desse milliardane.” Derfor må sjølv bistandsskeptikarane på Stortinget sjå dei gode argumenta for å redda Bistandsaktuelt.

Denne kronikken stod først på trykk i VG 12. november 2015.

UD endrer reisestipendordningen for journalister

IR og RORG-samarbeidet har fått gjennomslag for forslaget om endring av Utenriksdepartementets journaliststipender. Potten for reisestipend dobles og Pressens stipendkomite skal dele ut.

Utviklingsminister Heikki Holmås. Foto: Astrid Sehl/UD

I juni i fjor sendte RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag og lærere i globale emner for journalister ved Høgskolen i Oslo og Akershus et brev til utviklingsminister Heikki Holmås med forslag om å endre reisestipendordningen for journalister.

I brevet foreslo vi at UD skulle opprette en egen støtteordning for journalister som skulle stimulere til grundigere, bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier. Samtidig foreslo vi at utdelingen blir gjort av Pressens Stipendkomité (STIP) for å sikre troverdighet og uavhengighet i forhold til utviklingspolitiske myndigheter.

Utviklingsministeren har nå lagt dette forslaget til grunn for den nye ordningen.

Les mer i Dagsavisen!

Debattinnlegg: I lomma på ministeren

Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD
UDs stipendordning for journalister bør forvaltes av et uavhengig råd.

Sidsel Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet, har skrevet dagens innlegg på Nye Meninger.

Hvordan oppnå en bredere og mer uavhengig dekning av utviklingspolitiske temaer i norske medier? Et forslag om en stipendordning for utenriksjournalister forvaltet av et uavhengig råd ligger allerede på utviklingsministerens bord.

Les hele innlegget på Nye Meninger!

Forslaget som ble oversendt utviklingsminister Heikki Holmås i juni i fjor er signert av RORG-samarbeidet, Internasjonal Reporter, Norsk Journalistlag og lærere i globale emner for journalister ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ugandisk bloggers respons til Kony 2012

Etter at organisasjonen Invisible Childrens 30 minutter lange film Kony 2012 spredte seg med rekordfart på nettet for kort tid siden har reaksjonen vært kraftig fra ulike hold.

Den ugandiske journalisten og bloggeren Angelo Izama har lagt ut sin kritikk av filmens fokus og dens fremstilling av Uganda på sin blogg thisisafrica.wordpress.com.

Han beskriver utfordringer som er vel så viktige for innbyggerne i Nord-Uganda anno 2012, men som får langt mindre oppmerksomhet. Arbeidsledighet blant unge, barneprostitusjon, høye HIV og AIDS-tall, land-disputter, konsekvenser av oljefunn i området og, ikke minst, den mystiske sykdommen «nodding disease» er problemer han peker på som like presserende som arrestasjonen av Kony for folk i nord-Uganda.

«So why the misleading campaign? Why now? What does it profit to market the infamy of a man already famous for his crimes and whose capture is already on the agenda?» spør Izama.

Her finner du innlegget og oppfølgingen til det.

Ytterligere undersøkelser og kritikk av ICs Kony-kampanje finner du på Guardians Reality Check.

Bloggtips: Innviklet utvikling

I den nyopprettede bloggen «Innvikling» skriver forskeren Øyvind Eggen om bistand og utviklingsspørsmål.

Venstremannen Eggen er utdannet sosialantropolog og er for tiden tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har en fersk doktorgrad fra Ås og erfaring med praktisk bistandsarbeid fra blant andre Utviklingsfondet og Diakonhjemmets høgskole. Han har hatt lederverv i blant andre Fellesrådet for Afrika, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp og har tidligere arbeidet som journalist.

Han er involvert i prosjektet Foreign policy as part of global health challenges og har nettopp publisert innlegget Politisk makeover et sted over Middelhavet, om hvordan en rød regjering driver det han kaller «høyrepolitikk» i utviklingsland.
«Det at slike politiske fargeskift skjer nesten uten debatt her hjemme, er uttrykk for at utviklingspolitikk er et eget politikkfelt der deler av vanlig politisk praksis ikke fungerer: Da tenker jeg på det kritiske, offentlige ordskifte der partier og myndigheter stadig blir stilt til ansvar for hvordan deres politikk henger sammen med både ideologi og praksis,» skriver Eggen.

Bloggen Innvikling finner du her: innvikling.blogspot.com

Global Journal: Verdens 100 beste NGOer

Magasinet Global Journal har kåret de 100 beste aktørene innen bistands- og organisasjonsverdenen. En metodemessig nesten umulig oppgave (hvilket de også selv understreker), men blant egenskapene de har vektlagt er innovasjon, effektivitet, påvirkningskraft, åpenhet, kostnader, økonomistyring, bærekraft og anseelse innen fagmiljøet.

Både velkjente og for oss ukjente aktører fyller den omfattende lista – ingen av dem er norske.
På topp 10 finner vi:

1 – The Wikimedia Foundation
2 – Partners in Health
3 – Oxfam
4 – BRAC
5 – International Rescue Committee
6 – PATH
7 – CARE International
8 – Médecins Sans Frontières
9 – Danish Refugee Council
10 – Ushahidi

Hele lista finner du her: theglobaljournal.net/top100NGOs

Bistand: Ulogisk tilnærming til nødhjelp

Hvorfor fikk Redd Barnas innsamlingskampanje til Elfenbenskysten bare inn 1,2 millioner kroner, mens deres kampanje for jordskjelvet i Japan gikk over alt forventning med 138 millioner innsamlede kroner? Spør IRIN.

Tidligere har man argumentert for at vi gir mer penger til katastrofer som får mye mediadekning, og som skjer i land vi identifiserer oss med, men nyere forsking viser at vi i tillegg vurderer selve grunnen til katastrofen før vi åpner pengeboka.

Ifølge en ny forskningsrapport fra Royal Holloway University of London, er vi mer kritiske til å donere penger til menneskeskapte kriser enn til naturkatastrofer. Forfatteren av The Bottom Billion – Why the poorest countries are failing and what can be done about it (2007), professor Paul Collier, mener dette er en høyst ulogisk praksis fordi krisen etter en naturkatastrofe er kortvarig sammenlignet med en menneskeskapt krisesituasjon.

Les mer

Mat: Donerer ris via nettspill

Flomofrene i Pakistan kan vente hjelp fra uventet hold. Nettspillet Freerice donerer penger til Verdens matvareprogram hver gang du svarer riktig, melder Alertnet.

Freerice.com har omtrent 40 000 spillere per dag. Spillet tester ditt engelske ordforråd og for hvert riktig svar doneres det ris til Pakistans flomofre, pengene stammer fra annonseinntekter. Spillet ble lansert i 2007 og har allerede bidratt til å fø mennesker med ris i Uganda og Bangladesh. Spilles skal nå lanseres på Facebook og Twitter for å øke dets popularitet.

Les mer