BistandTop100bestngos
Magasinet Global Journal har kåret de 100 beste aktørene innen bistands- og organisasjonsverdenen. En metodemessig nesten umulig oppgave (hvilket de også selv understreker), men blant egenskapene de har vektlagt er innovasjon, effektivitet, påvirkningskraft, åpenhet, kostnader, økonomistyring, bærekraft og anseelse innen fagmiljøet. Både velkjente og for oss ukjente aktører fyller den […]

Global Journal: Verdens 100 beste NGOer