Vestbredden: Barn arresteres

Ifølge Defence International for Children (DCI) har israelsk politi siktet over tusen barn for steinkasting i perioden 2009 til 2010, skriver IPS.

Femti prosent av disse barna ble forhørt av politiet uten foreldre eller advokat til stede, og mange ble truet og utsatt for overgrep under forhøret, uttaler advokaten Gerard Horton fra DCI. Barna blir arrestert og ført fra sine hjem midt på natten, mange blir satt i håndjern og får bind for øynene. Forhørene foregår i mange timer til barna er traumatiserte og desorienterte, og ikke tåler mer press, sier Horton.

Les mer

Elfenbenskysten: Grove overgrep på kvinner og barn

Flyktninger på vei inn i Liberia forteller om en farlig ferd preget av voldtekt og drap begått av både Gbagbo og Ouattara supportere, melder IRIN.

Seksualisert vold er stadig mer utbrett i Elfenbenskysten, dette skyldes en tiårsperiode preget av lovløshet. Det er en tydelig etnisk og politisk dimensjon bak overgrepene som er begått den seneste tiden, uttaler Human Rights Watch. Flyktningene som har kommet seg over til Liberia forteller historier om blant annet grove overgrep mot barn og massedrap. Mange barn har mistet foreldrene på veien. – Jo lenger barna er separerte fra foreldrene, desto mindre blir sjansene for gjenforening, uttaler Redd barna.

Les mer

Guatemala: Halvparten av barna lider av underernæring

Guatemala har Latin-Amerikas høyeste andel underernærte barn, helseplagene følger barna helt inn i voksen alder melder PBS.

Ifølge Verdens matvareprogram lider halvparten av barna i Guatemala av kronisk underernæring, og ligger dermed på fjerdeplass i verdenssammenheng. Blant urbefolkningsbarn er andelen nærmere 70 %. Helseplagene som følger med kronisk underernæring er i første rekke hemmet vekst, men kan også manifestere seg i form av nyresvikt og hjerteproblemer.  Et annet utfall er anemi, noe som øker sjansen for at kvinner dør i barselseng.

Les mer

Usbekistan: EU beskyldt for å støtte barnearbeid

EU har inngått en tekstilhandelsavtale med Usbekistan, det er kjent at tekstilbransjen i Usbekistan engasjerer minst en million barnearbeidere i året, melder IPS.

I mer enn ti år har menneskerettighetsgrupper satt fokus på Usbekistans statssponsede bruk av barnearbeid i landets bomullsproduksjon. Bomull er Usbekistans viktigste eksportvare og innhøstingen er et nasjonaløkonomisk anliggende. Bomullsindustrien er verdt mer enn en milliard dollar i året, og Usbekistan rangerer som verdens fjerde største bomullseksportør.

Human Rights Watch stiller seg svært kritisk til EUs handelsavtale:
– Det er bekymringverdig at denne avtalen har kommet i stand, og det undergraver tidligere advarsler fra EU om Usbekistans bruk av barnearbeid.

Les mer

Syria: Skal bekjempe barnearbeid

I samarbeid med ILO og UNICEF vil myndighetene i Syria jobbe for å redusere det bekymringsverdige omfanget av barnearbeid i landet, melder IRIN.

Økende fattigdom er en av faktorene som bidrar mest til at familier sender barn ut i arbeid. FNs spesialrapportør Olivier de Schutter har advart mot at tørke bidrar sterkt til ekstrem fattigdom i Syria, og sier at omlag 1.3 millioner er rammet.

I Syria har antallet barnearbeidere økt siden 2006, da rundt fire prosent av barn i alderen fem til fjorten arbeidet. På tross av at Syria har signert ILO-konvensjoner som krever at barn skal være i skolen til fylte femten år, har implementering av tiltak manglet.
Langtidsvirkningene av manglende utdanning er at et land vil få redusert sin fremtidige produktive arbeidsstyrke, sier Charita Castro til IRIN.

Ulike tiltak er nå satt i gang for å motvirke at foreldre sender barn på arbeid i stedet for skole, men ILO setter fokus på at også selve fattigdomssituasjonen må adresseres.

Les mer

Somalia: Barn fortsetter å bli rekruttert til væpnede grupper

Det er en vanskelig situasjon for barna i Somalia: gutter fortsetter å bli rekruttert til væpnede grupper, og kjønnsbasert vold blant jenter er stadig økende, melder IRIN.

En spesialutsending fra FNs generalsekretær uttrykker bekymring over situasjonen for barn i Somalia etter et besøk i landet. Foreldre blir bedt om å gi bort barna til væpnede grupper, og de rekrutteres også ved bruk av radio og skoler. Barn er populære fordi de anses som fryktløse, sier hun. I fengslene sitter barnesoldater sammen med voksne, og det har blitt rapportert tilfeller av overgrep.

Den nyinnsatte statsministeren, Mohamed Abdullahi Mohamed har uttrykt at rekrutteringen av barnesoldater skal få en stopp, og myndighetene skal jobbe med militære grupper mot en FN-plan for løslatelse av barnesoldater blant annet.

Situasjonen for jenter er også bekymringsverdig. Tallene for seksuell og  kjønnsbasert vold er økende, og stadig yngre jenter giftes bort. ”Bortsett fra tyver er jeg aller mest redd for at menn skal komme og være voldelige mot kvinner og jenter om natten” sa en niåring til FNs representant.

Les mer

Pakistan: Barneprostitusjon og fattigdom

På grunn av økt arbeidsløshet lever flere familier i absolutt fattigdom og ser ingen annen utvei enn å selge barna sine. Jentene ender opp på sexmarkedet og guttene blir send ut av landet som billig arbeidskraft, melder IRIN.

-Flere foreldrene selger barna sine på grunn av økt fattigdom i Pakistan, uttaler generalsekretæren for Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). Ifølge HRCP har Pakistan en arbeidsløshet på 15 % og mange lever på penger som slektninger sender fra utlandet. -Pakistan har slitt økonomisk i noen år på grunn av den politisk ustabile situasjonen, ingen ønsker å investere, uttaler en økonomisk analytiker. Familieplanlegging er tabu og fattige familier har for mange munner å mette i forhold til inntekt. En bordellmamma i Lahore sier at fattige familier fra landsbyene, spesielt fra det sørlige Punjab, selger en eller flere av døtrene sine til bordellet hennes for å brødfø resten av familien.

Les mer