IRs mastermøte 27/11: Journalistikk og Norge i verden

ARRANGEMENTET BLE UTSATT TIL OVER JUL!

Internasjonal reporter vil bringe ung, utenriksrelatert forskning til folket og inviterer til Mastermøte  på Stopp Pressen, onsdag 27. november. Hva har landets nysgjerrige masterstudenter funnet ut om journalistikk og internasjonale forholde det siste året?

Vi har invitert fire tidligere masterstudenter som har skrevet oppgaver som fortjener ekstra oppmerksomhet. Oppgavene passer under overskriften Norges rolle i verden, men er svært forskjellige. Vi får blant annet høre om norske intervensjoner, fredsprisens uavhengighet og om hvordan Europa så på Norge før 1814.

Ingvild Johnsen – Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen: Forholdet mellom den norske staten og Nobelkomiteen

Nora Knoph Berg–Eriksen – Hva skal til for norsk krigsdeltagelse? Norge og militære intervensjoner

Gro Kirkeby – RORG-organisasjonene: Bidrar de til en kritisk debatt i media eller er de propagandister?

Stian Eisenträger – Europeisk presse og spørsmålet om norsk uavhengighet i 1814

Få med deg deres presentasjoner, på Stopp Pressen (Akersgata 55), onsdag 27. november kl 18.

Arrangementet er gratis og IR ønsker alle velkommen!

Norsk EU-dekning – Sporadisk, fordreid og mangelfull?

FOTO: European Parliament
Internasjonal Reporter inviterer til debattmøte om den norske mediedekningen av EU.
OMSTRIDT UNION: Får norske mediebrukere god nok informasjon om hva som foregår i EU, her representert ved Berlaymont-bygningen i Brussel, eller er mediedekningen preget av for mye polarisering? Foto: Xavier Häpe/Wikimedia

Arrangementet finner sted tirsdag 4. desember kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo (sal: Nedjma).

Tildelingen av Nobels Fredspris til EU har vakt sterke reaksjoner, positive såvel som negative. Internasjonal Reporter ønsker å ta debatten videre fra om man er «for» eller «mot» EU og pristildelingen.

Vi spør isteden om norske mediebrukere får god nok informasjon til å forstå hva som foregår i EU og hvordan dette påvirker oss her oppe i nord.

Er det for sterke følelser knyttet til EU?
Er EU-stoff for kjedelig eller komplisert?
Eller er det rett og slett slik at norske journalister og mediebrukere ikke bryr seg om EU?
Hvor bærer det av sted dersom norske medier svikter sitt samfunnsansvar i dekningen av EU?
Og ikke minst: Hva kan gjøres for å forbedre norsk EU-journalistikk?

Kveldens panel består av:

  • Frank Rossavik, journalist, tidligere Brussel-korrespondent og forfatter av boken «Hei til EU»
  • Jutta Martha Beiner, Norge-korrespondent for den tyske TV-kanalen N24, skriver også for avisen Die Zeit
  • Tore Slaatta, professor og medieforsker ved UiO, forfatter av rapporten “Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU”
  • Tove Gravdal, samfunnsjournalist i Morgenbladet

Arrangementet er gratis og Internasjonal Reporter ønsker alle velkommen!

Kontakperson: Elida Høeg, styremedlem i Internasjonal Reporter, 917 19 053. Du kan også holde deg oppdatert om arrangementet ved å følge oss på Facebook.

IR presenterer: Mastermøte

Hva har landets nysgjerrige masterstudenter funnet ut om journalistikk og internasjonale forhold de siste årene? IR vil bringe ung, utenriksrelatert forskning til folket og inviterer herved til Mastermøte.

Internasjonal Reporter arrangerer seminar den 2. oktober klokken 19:00 på Litteraturhuset.

Vi har invitert fire tidligere masterstudenter som har skrevet oppgaver som fortjener ekstra oppmerksomhet.

Oppgavene passer under overskriften journalistikk og internasjonale forhold, men er svært forskjellige. Vi får blant annet høre om skjør pressefrihet, norsk utenriksdekning og underrapporterte fenomen.

Hver av de følgende vil gi en kort presentasjon sitt arbeid:

Libya: Amund Bakke Foss skal snakke om Libya på IRs Mastermøte. (Foto: Amund Bakke Foss)

Amund Bakke Foss: Opprør og mediestrategier i Libya

Amund Bakke Foss har skrevet om opprørerne I Libyas’ mediestrategier. Foss gjorde feltarbeid i Benghazi etter opprøret mot Gaddafis regime. Under feltarbeidet var han til stede under demonstrasjoner der det ble skutt mot folkemengdene, og han var nødt til å løpe fra skuddvekslingene. Foss var opptatt av hvordan vanlige mennesker uten militær erfaring gjorde opprør mot en mektig diktator, og hvordan de brukte mediene under opprøret. Han har undersøkt hvordan unge mennesker organiserte og etablerte mediesentre for internasjonal presse, og hvordan mediene ble et viktig våpen i opprøret deres.

Hilde Sofie Pettersen: Journalistikkens vilkår i dagens Russland – les oppgaven her

Hilde Sofie Pettersen har skrevet om den uavhengige journalistikken i Russland. Hun skriver at russisk presse generelt sett ikke er fri, og det eksisterer en stor grad av sensur og selvsensur. Med utgangspunkt i en teoriramme rundt hva uavhengig journalistikk er, samt en forankring av disse i en russisk kontekst analyseres intervjuer med russiske journalister utført spesielt for Pettersen masteroppgave. Målet hennes har vært å belyse særlig hvilke eventuelle utfordringer journalistene står ovenfor. Flere av intervjuobjektene har opplevd at deres kolleger har blitt drept. Er de villige til å risikere sin egen trygghet? Sine egne liv?

Lisbet Bakke: Bistandsorganisasjoner og sexarbeidere i Rwanda – les oppgaven her

Lisbet Bakke har undersøkt sexarbeid og utviklingshjelp i Kigali, Rwanda. Gjennom kvalitative har Bakke undersøkt hvordan store pengesummer for sexhandel påvirker utviklingen innenfor urbane, fattige husholdninger. Byen Kigali rommer et høyt antall internasjonale bistandsprosjekter og etater som arbeider med å oppfylle tusenårsmålene. Byen er langt fra å nå disse målene til tross for bistandsorganisasjonenes intensive innsats. Funnene i Bakkes masteroppgave konkluderer med at når de fattige får penger, vil de ikke sløse dem bort. Hun skriver at de heller vil fremme utvikling for seg selv på en mer effektiv måte enn tradisjonelle hjelpeorganisasjoner til nå har oppnådd.

Elsa Nordviste: Norges internasjonale selvbilde – les oppgaven her

Elsa Nordviste har undersøkt forholdet mellom nordmenns selvbilde og andre staters oppfatning av Norge. Nordviste argumenterer for at det eksisterer et gap mellom hvordan nordmenn ser på seg selv som internasjonale fredsforhandlere og inntrykket andre har av Norges rolle. Dette skyldes faktorer som det norske nasjonale medier `s utvalg av temaer på publiserte historier og det faktum at den norske offentligheten verdsetter innsatsen til fredstilretteleggerene, snarere enn hva disse menneskene egentlig oppnår. Nordviste skriver at det ofte er lettere å fokusere på arbeidet enn resultatene, ettersom resultater ofte blir synlige etter lang tid. Nordviste argumenterer for at Norges syn på seg selv som en internasjonal fredsforhandlingsleder bør revurderes. 

For mer informasjon om arrangementet, kontakt Elida Høeg (styremedlem i IR) på
telefon 917 19 053, og følg arrangementet på Facebook.

Bloggtips: Innviklet utvikling

I den nyopprettede bloggen «Innvikling» skriver forskeren Øyvind Eggen om bistand og utviklingsspørsmål.

Venstremannen Eggen er utdannet sosialantropolog og er for tiden tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har en fersk doktorgrad fra Ås og erfaring med praktisk bistandsarbeid fra blant andre Utviklingsfondet og Diakonhjemmets høgskole. Han har hatt lederverv i blant andre Fellesrådet for Afrika, Regnskogfondet og Kirkens Nødhjelp og har tidligere arbeidet som journalist.

Han er involvert i prosjektet Foreign policy as part of global health challenges og har nettopp publisert innlegget Politisk makeover et sted over Middelhavet, om hvordan en rød regjering driver det han kaller «høyrepolitikk» i utviklingsland.
«Det at slike politiske fargeskift skjer nesten uten debatt her hjemme, er uttrykk for at utviklingspolitikk er et eget politikkfelt der deler av vanlig politisk praksis ikke fungerer: Da tenker jeg på det kritiske, offentlige ordskifte der partier og myndigheter stadig blir stilt til ansvar for hvordan deres politikk henger sammen med både ideologi og praksis,» skriver Eggen.

Bloggen Innvikling finner du her: innvikling.blogspot.com

Indonesia: Spillet om skogen

Norge og Indonesia skal samarbeide om å redde skogen. Men hvorfor frykter lokalbefolkningen skogprosjektene, spør Bistandsaktuelt.

To blader merket med hvite kryss flagrer fra snoren; et tegn fra lokalbefolkningen om at det er konflikt om bruken av området, og at arbeiderne på plantasjen bør holde seg unna. – Selskapet har tatt lokalbefolkningens land, sier Pak Dehen fra Aman, en organisasjon som samler urfolkssamfunn fra hele Indonesia. Vi er i Mantangai i Sentral-Kalimantan, provinsen der Norges skogavtale med Indonesia skal prøves ut.

Les hele saken hos Bistandsaktuelt, her

Bistand: Refser Stoltenbergs regnskogsinitiativ

40 miljø- og menneskerettsorganisasjoner retter skarp kritikk mot den politiske prosessen rundt arbeidet for bevaring av regnskogen, melder Bistandsaktuelt.

27. mai er Norge vert for et viktig skogmøte i Oslo hvor over 60 land er invitert. Målet der er å komme frem til en skogavtale, som så kan vedtas på klimatoppmøtet i Cancun i Mexico i desember. Nå krever 40 miljø-, urfolks- og menneskerettsorganisasjoner at det gis nok tid til at det sivile samfunn får delta i beslutningene, og at denne prosessen ikke ferdigstilles på møtet i Oslo. Prosessen har vært lukket og ekskluderende for urfolksrepresentanter og det sivile samfunnet, skriver organisasjonene i en erklæring.

Les mer