Guatemala


Guatemala har Latin-Amerikas høyeste andel underernærte barn, helseplagene følger barna helt inn i voksen alder melder PBS. Ifølge Verdens matvareprogram lider halvparten av barna i Guatemala av kronisk underernæring, og ligger dermed på fjerdeplass i verdenssammenheng. Blant urbefolkningsbarn er andelen nærmere 70 %. Helseplagene som følger med kronisk underernæring er […]

Guatemala: Halvparten av barna lider av underernæring