Egypt: Hvor blir det av kvinnene?

Under opprørene på Tahrir-plassen stod kvinner og menn side om side. Dette er ikke reflektert i den nye regjeringen, som bare består av en kvinne, melder IPS.

Statsministeren har lovet å opprette en kvinnekomité. Dette er nedlatende overfor kvinner, mener bloggeren Aalam Wassef.

– Det er som om regjeringen sier: dere kvinner kan ha deres lille komité, mens vi menn tar oss av den viktige jobben. Grunnlovskomiteen består bare av menn, men den er opprettet av militæret, som aldri har vært sensitive overfor kvinnespørsmål, sier aktivisten Hala Kamal. – Vi må få kvinner inn i de generelle komiteene som snart skal oppettes, og forandre grunnloven gjennom disse.

Les mer

Egypt: Kan Egypt bli et nytt Iran?

Mange i Vesten frykter at Egypts revolusjon kan resultere i et radikalt islamistisk styresett, slik som i Iran, men denne frykten deles ikke av det egyptiske folket, skriver The New York Times.

Revolusjonen er støttet av et bredt spekter av befolkningen, både religiøse og sekulære, som ønsker seg et samfunn med blant annet liberalistiske verdier, som frihet og sosial rettferdighet. Det muslimske brorskapet ”eide” ikke revolusjonen, men var bare et av mange element i en sammensatt protestbølge. Uansett representerer brorskapet den mest moderate muslimske bevegelsen i regionen, og har selv uttalt et ønske om demokrati. Selv om Det muslimske brorskapet har en potensiell stor velgerskare vil tiden vise om de har det som trengs for å lokke til seg velgere i et forandret Egypt. «Det muslimske brorskapet mislyktes i å mobilisere egypterne mot regimet i de 80 årene de var i opposisjon – det tok demonstrantene på Tahrir plassen 18 dager», uttaler professor Emad Shaheen.

Les mer

Egypt: Asylsøkere kidnappes av menneskesmuglere

Menneskesmuglere holder asylsøkere fra Afrika i fangenskap til de får presset familiene deres for penger, i mellomtiden blir asylsøkere utsatt for grove overgrep melder IRIN.

Internasjonale kriminelle gjenger smugler inn hver måned hundretals av asylsøkere fra sør i Afrika, gjennom Sinai og over grensen til Israel. Når asylsøkerne kommer til Sinai krever menneskesmuglerne ofte flere tusen dollar før de får krysse grensen over til Israel. Disse pengene blir presset ut av asylsøkere ved at de blir utsatt for tortur og seksuelle overgrep helt til slektningene i hjemlandet betaler løsesummen.

Les mer