Ny bok: Historier om verden

Hva skal til for å gjøre unge journalister best mulig rustet til å skrive om globale spørsmål? Gjennom to tiår har journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo blitt kurset i internasjonale perspektiver, miljø og utvikling før de la ut på feltreiser som har resultert i over 250 reportasjer fra hele verden. I denne boken er noen av de beste samlet.

Historier om verden - Utvikling og miljø i globalt perspektiv. Kristin Skare Orgeret og Roy Krøvel (red.). 219 sider. Bokmål. ISBN: 978-82-7147-361-7

Forfatterne tar utgangspunkt i sine spesialfelt og reflekterer over hva som skal til for å gjøre journalistutdanningen best mulig på dette området. I tillegg presenterer tolv faglærere sine tanker og erfaringer. I bokens andre del står journaliststudentenes egne reportasjer fra reisene sentralt, illustrert med foto. I tredje del av boken står refleksjon og ettertanke i sentrum når journaliststudentene drøfter forskjellige problemstillinger i lys av egne erfaringer.

Gjennom den store samlingen av spennende reportasjer fra alle verdenshjørner kan boken gi inspirasjon til egne reportasjer. I tillegg gir boken en rekke praktiske innspill til spørsmål om:

  • Hva slags tema egner seg for reportasjer om globale spørsmål?
  • Hva slags kunnskap trenger man?
  • Hva slags utfordringer bør en journalist forberede seg på?
  • Hva er de typiske fallgruvene?
  • Hvilke etiske utfordringer kan dukke opp?

Inntektene fra boka skal gå til et fond som skal brukes til å støtte reise og opphold for kommende studenter som skal gjennomføre liknende reportasjereiser som en del av journalistutdanningen ved HiOA.

Asia: Hvordan temme katastrofen

Ved hjelp av tre metoder kan man redusere risikoen for naturkatastrofer, ifølge Verdensbankens direktør for bærekraftig utvikling i Asia, meder Alertnet.

Ved hjelp av bedre planlegging og av bruk av landområder, samt å tilrette for bedre informasjon om risiko og investering i enkle varslingssystemer i byene, kan man gjøre mye for å redusere risikoen for katastrofer i Asia, uttaler Verdensbankens Jone Roome.

Les mer