IR-prisen 2017: Anders Sømme Hammer

Allah_Noor__Hammer

IR-prisen 2017 gikk til Anders Sømme Hammer. Juryen skriver:

Anders Sømme Hammer var nominert med tre bidrag som samlet viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold. Sømmers bidrag problematiserer vilkår for og effekter av norsk engasjement i Afghanistan, Irak og Syria og er derfor viktige bidrag til norsk utenrikspolitisk debatt. Men enda viktigere gir de en unik innsikt i sosiale og politiske realiteter på bakken i de landene som beskrives som ikke er filtrert gjennom norske politiske briller.

Juryen vil særlig framheve reportasjen Talibanistan. Gjennom afghanske kilder på begge sider av konflikten formidler den dyp innsikt i forholdene i Afghanistan etter at norske styrker trakk seg ut og med dem mye av mediefokuset. Hammer viser i denne reportasjen verdien av langvarig tilstedeværelse som arbeidsmetode og får et rikholdig kildeutvalg i tale som ingen andre.

Hederlig omtale:

  1. VG – Rune Thomas Ege og Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for Festning Europa.
  2. VGs utenriksredaksjon for dekningen av Syria og Irak, representert ved bidragene Aleppo-innbyggernes historier om å overleveKampen om Mosul og De glemte flyktningene
  3. Nationen – ved Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgård og Astrid Dypvik – for nettproduksjonen Kven skal eige jorda?

Og vinneren av IR-prisen 2014 er…

IR-prisen 2014 går til Kristin Solberg for reportasjen «Burkaen er usynlighetskappen som gjør reisen mulig».

Klikk her for å lese reportasjen på aftenposten.no (Foto: aftenposten.no)

Juryen sier:
Denne reportasjen er Aftenpostens korrespondent Kristin Solberg sitt farvel til Afghanistan. Gjennom en personlig beretning som bygger på Solbergs egne erfaringer oppsummerer hun sentrale sider ved den politiske og sosiale utviklingen i landet. Hennes kompromissløse blikk for kvinner og barn, deres daglige kamp for overlevelse og skolegang, og ikke minst deres rolle som politisk argument på ulike sider i konflikten, gir rom for både følelser og ettertanke. Solberg kombinerer et lett tilgjengelig journalistisk språk med en rik og mangefasettert historie. I reportasjen møter vi en engasjert og modig reporter som bruker både tro og tvil for å tegne et sterkt menneskelig og analytisk portrett av Afghanistan.

Hederlig omtale: 

Inger Sunde, Harald Eraker, Espen Aarsvold: Brennpunkt – Herskap og tenarar

Juryen sier:
Reportasjen «Herskap og tenarar» er en godt fortalt og grundig researchet tv-dokumentar som knytter Norge og Filippinene sammen på en uventet og urovekkende måte. Reportasjen portretterer en filippinsk au pair som blir misbrukt av sin norske vertsfamilie. Dette er en sterk menneskelig historie med en tydelig konflikt, men som i tillegg åpner for en dypere forståelse av såvel hverdagsliv i Filippinene, aupairinstitusjonen som noe som grenser opp mot menneskehandel, samt et livlig og dynamisk filippinsk eksilmiljø i Norge.

Hederlig omtale:

Jan Espen Kruse og Mohammed Alayoubi: Smugling av flyktninger inn i EU

Juryen sier:
Nyhetsreportasjen «Smugling av syriske flyktninger inn i EU» er et grundig researchet journalistisk arbeid som gir et unikt innblikk i et ekstremt lukket miljø. Innenfor det kompakte nyhetsreportasjeformatet klarer reportasjen å formidle et nøkternt, uredd og humanistisk innblikk i situasjonen til syriske flyktninger som må benytte seg av tyrkiske menneskesmuglere for å få innpass i Europa. Juryen vil berømme det nitidige forarbeidet som ligger bak reportasjen, samt det personlige motet Kruse og Alayoubi har vist ved selv å gå deler av flyktningenes rute.

«Juryen har merket seg at arbeidet med å finne en prisvinner blir stadig vanskeligere. Andelen bidrag som holder høy faglig kvalitet øker år for år, og årets kandidater spenner over mange journalistiske formater, sjangre og problemstillinger,» sier juryen som i år ledes av Anne Hege Simonsen (journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus), og for øvrig består av Christian Borch (NRK), Torbjørn Færøvik og Gerd Inger Polden (tidligere NRK).

Kristin Solberg ble tildelt Internasjonal Reporters journalistpris under Skup-konferansen i Tønsberg. Prisvinneren befant seg i Damaskus, Syria, men takket for prisen i et telefonopptak som ble spilt av over lydanlegget. Foto: ENDRE ALSAKER-NØSTDAHL
HEDRET: Kristin Solberg ble tildelt Internasjonal Reporters journalistpris 2014 under Skup-konferansen i Tønsberg 5. april. Prisvinneren befant seg i Damaskus, Syria, men takket for prisen i et telefonopptak som ble spilt av over lydanlegget. (Fra venstre: Elida Høeg og Stian Eisenträger i Internasjonal Reporter, og NRK-journalistene Inger Sunde, Harald Eraker og Mohammed Alayoubi). Foto: ENDRE ALSAKER-NØSTDAHL/VGTV

Ahmed Rashid om Pakistan

Lahore-basert journalist og forfatter deler sitt syn på forhold i og mellom Pakistan, Afghanistan og USA og landenes fremtidsutsikter.

Det nærmer seg ett år siden Osama Bin Ladens død, og den forbindelse inviterte Frontline Club i London til samtale med journalist og forfatter Ahmed Rashid, ekspert på Sentral-Asia, jihad og muslimsk ekstremisme.

Rashid har rapportert om amerikanernes katastrofale resultater i regionen i 25 år, og på Frontlines scene deler han sitt syn på Pakistans, Afghanistans og USAs fremtidsutsikter  med BBC-korrespondenten Lyse Doucet.

Afghanistan: Kabulkortene

Journalisten Anders Sømme Hammer ( Afghanistanbloggen ) og Christoffer Næss ( Global Video Letters ) har gått sammen om videoprosjektet Kabulkortene som for tiden er del av utstillingen «I Afghanistan» på Nobel Fredssenter.

Prosjektet går ut på at barn og ungdom filmer sine egne liv og forteller om hverdagen i Afghanistan. Som alle afghanere er de unge videojournalistene preget av krigen og den store fattigdommen her. Men som i andre konfliktområder består ikke livene bare av problemer. I diskusjoner har kursdeltakerne Nargis (18), Siar (13), Soman (11), Abdullah (12), Shuib (20), Sahar (15), Parwana (17) og Sadaf (19) nettopp understreket at de ønsker å gi et mer nyansert bilde av Afghanistan enn det som vanligvis vises på TV. Alt dreier seg ikke om krigen. Og på tross av all elendigheten vil de fortelle at de også kan ha det gøy. De gjør det ved å filme hverdagen sin.
– Afghanistanbloggen 

KABULKORT NUMMER 1 TIL 5 FINNER DU PÅ AFGHANISTANBLOGGEN, HER.

Kvinner: Afghanistan verdens farligste land

Thomson Reuters Foundation har lansert nettstedet TrustLaw med en sjokkerende undersøkelse over hvor i verden det er farligst å være kvinne.

Høy dødelighet i forbindelse med barsel, få leger og en nærmest total mangel på økonomiske rettigheter er grunnen til at det er vanskelig å være kvinne i Afghanistan. De neste landene på listen er Kongo, Pakistan, India og Somalia. På TrustLaw finnes mer utfyllende informasjon i form av analyser, forklarende grafer og informative slideshow.

Les mer

Afghanistan: Lite penger til helse

Afghanske myndigheter og internasjonale donorer bruker bare 10 dollar per person på helse, dette til tross for at helsetilbud anses som avgjørende for å sikre seg oppslutting mot Talibanopprørerne, melder Alertnet.
Afghanere har et beskjedent helsebudsjett på 42 dollar per person, dette er langt under det nabolandene Pakistan, India og Iran bruker. Det vil si at de resterende dollarene kommer ut av lommene på den vanlige afghaner, i et land hvor 42 % lever under en dollar dagen. Mange familier må sette seg i gjeld for å betale for doktorbesøk og medisiner.

Les mer

Afghanistan: Sivil eller stridende?

FN og menneskerettighetighetsorganisasjoner er ikke enige om hvor mange sivile liv som har gått tapt i krigen i Afghanistan, melder IRIN.

I en nylig utgitt rapport fra UN Assistance Mission i Afghanistan (UNAMA) og Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), kommer det frem at 2777 sivile mistet livet som følge av krigen i Afghanistan i løpet av 2010. Antallet er høyere enn det andre menneskerettighets-organisasjoner opererer med. En talskvinne fra AIHRC mener dette skyldes at deres rapport har inkludert politifolk drept utenfor stridssonen. Afghanistan Rights Monitor er uenig i dette:
– Vi regner ikke politi eller soldater i det afghanske militæret som sivile fordi de representerer myndighetene som er part i stridighetene.

Les mer