Bistand: Ulogisk tilnærming til nødhjelp

Hvorfor fikk Redd Barnas innsamlingskampanje til Elfenbenskysten bare inn 1,2 millioner kroner, mens deres kampanje for jordskjelvet i Japan gikk over alt forventning med 138 millioner innsamlede kroner? Spør IRIN.

Tidligere har man argumentert for at vi gir mer penger til katastrofer som får mye mediadekning, og som skjer i land vi identifiserer oss med, men nyere forsking viser at vi i tillegg vurderer selve grunnen til katastrofen før vi åpner pengeboka.

Ifølge en ny forskningsrapport fra Royal Holloway University of London, er vi mer kritiske til å donere penger til menneskeskapte kriser enn til naturkatastrofer. Forfatteren av The Bottom Billion – Why the poorest countries are failing and what can be done about it (2007), professor Paul Collier, mener dette er en høyst ulogisk praksis fordi krisen etter en naturkatastrofe er kortvarig sammenlignet med en menneskeskapt krisesituasjon.

Les mer