Arbeid: Milepæl for tjenestefolks rettigheter

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO har vedtatt en ny traktat som anerkjenner tjenestefolks rettigheter som arbeidstakere, skriver IRIN.

Det største gjennombruddet for tjenestefolks rettigheter i denne traktaten er at husarbeid blir betraktet som arbeid. Dette er grunnleggende men viktig, sier direktøren for International Domestic Workers Network i Asia. – Det er såpass mange eksempler på overgrep på tjenestefolk at et lovverk som beskytter dem er høyst nødvendig. Tjenestefolk blir utsatt for fysisk vold, seksuelle overgrep, slaveri og menneskesmugling. Samtidig som de blir utsatt for alle varianter av psykisk vold, det råder ofte en slags slaveeier mentalitet blant arbeidsgiverne, uttaler Human Rights Watch Asia.

Les mer