Afghanistan: Sivil eller stridende?

FN og menneskerettighetighetsorganisasjoner er ikke enige om hvor mange sivile liv som har gått tapt i krigen i Afghanistan, melder IRIN.

I en nylig utgitt rapport fra UN Assistance Mission i Afghanistan (UNAMA) og Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), kommer det frem at 2777 sivile mistet livet som følge av krigen i Afghanistan i løpet av 2010. Antallet er høyere enn det andre menneskerettighets-organisasjoner opererer med. En talskvinne fra AIHRC mener dette skyldes at deres rapport har inkludert politifolk drept utenfor stridssonen. Afghanistan Rights Monitor er uenig i dette:
– Vi regner ikke politi eller soldater i det afghanske militæret som sivile fordi de representerer myndighetene som er part i stridighetene.

Les mer