3. mai: Den internasjonale pressefrihetsdagen

3. mai er den internasjonale dagen for pressefrihet. Det er stadig på sin plass å minne om hvor viktig det er å forsvare den fundamentale retten til ytringsfrihet og retten til en fri presse – noe som er helt vesentlig for at land skal ha mulighet til å fungere fritt og demokratisk.

Daglig blir journalister og bloggere angrepet og undertrykt for å begrense fri infomasjon og uavhengige medier. Reportere uten grenser viser hvor pressefriheten er truet og hvor det er mest farlig å være journalist:
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html

Les mer hos UNESCO: http://unesco.no/kommunikasjon/pressefrihetsdagen/