IR-prisen 2013: Vi har to vinnere!

Hvert år deler Internasjonal Reporter ut en pris for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema. IR-prisen 2013 ble delt ut under SKUP-konferansen i Tønsberg, den 16. mars.
Internasjonal Reporter-prisen 2013

IR-prisen 2013 ble tildelt Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”. Foto: Glenn S. Johansen

Vinnere av IR-prisen 2013:

Prisen deles mellom Erling Borgen og Harald Erakers dokumentar ”Oppgjørets time” og Atle Andersson, Lasse Lambrechts og Eystein Røssums artikkelserie ”Spillet om klimakronene”.

Juryens begrunnelse:

Både ”Oppgjørets time” og ”Spillet om klimakronene” utforsker de politiske og sosiale realitetene bak norsk og internasjonal handel med klimakvoter. Fra hver sin kant har prisvinnerne gitt seg i kast med et komplekst, tungt og til dels abstrakt politikkområde med vidtrekkende globale forgreininger. Begge prosjektene viser på en forbilledlig måte at man gjennom kritisk journalistikk kan behandle dette stoffet både engasjerende og pedagogisk. Begge prosjektene berømmes for grundig research og stilsikre visualiseringer tilpasset henholdsvis tv og avis. Prisen er likevel først og fremst en anerkjennelse av to vesentlige og på hver sin måte avslørende bidrag til både norsk og internasjonal klimadebatt.

Hederlig omtale:

Hederlig omtale går til Morgenbladets redaksjon ved Lena Lindgren for særutgaven ”Europa-spesial” og Nizam Najjars dokumentar ”Dagbok fra revolusjonen”.

Begrunnelse:

  • ”Europa-Spesial” er en kollektiv redaksjonell satsing som viser hvilket uforløst potensial som ligger i norsk Europa-journalistikk. Spesialutgaven er knyttet til utdelingen av Nobels fredspris til EU, men er likevel utypisk i sin tilnærming ved at redaksjonen i høy grad makter å frigjøre seg fra den noe fastlåste norske EU- debatten. Resultatet blir at ”Europa-spesial” gir leserne nye perspektiver på et tema som mange trolig mener at de kjenner godt.
  • ”Dagbok fra revolusjonen” er en personlig beretning fra den libyske borgerkrigen, produsert av norsk-libyisk journalist. Najjars tilknytning til Libya gir ham innpass hos en lokal milits på en måte som går både dypere og blir mer personlig enn det vi vanligvis finner i reportasjer fra krigsherjete land. Hans tilknytning til Norge gir ham et dobbelt blikk som både utfordrer de menneskene han rapporterer om og oss som ser på. ”Dagbok fra revolusjonen” har en eksistensiell dimensjon som i tillegg til å formidle inntrykk fra borgerkrigen og om Libyas framtid spiller inn i den norske forståelsen av eksil og tilhørighet.

Om juryen:

Juryen har bestått av Gerd Inger Polden, Per Kristian Haugen, Christian Borch og Anne Hege Simonsen.

Om årets bidrag sier juryen: 

Juryen har med glede merket seg det høye nivået på årets nominerte bidrag. I den grad vi skal identifisere noen trender er det interessant å se at så mange av de nominerte er kollektive produksjoner der to eller flere har samarbeidet om komplekse og til dels vanskelige problemstillinger. I større grad enn tidligere er bidragene også preget av en vilje og evne til å kombinere norske og globale fenomener og perspektiver, noe vi mener er en spennende utvikling.