Uganda: Media utestengt fra Besigyes rettslige høring

Pressen ble stoppet av sikkerhetsagenter under Kizza Besigyes første rettsmøte. Besigye har lovet å kjempe mot dommerens avgjørelse om å holde rettssaken for lukkede dører, skriver avisen The Monitor.

Opposisjonspolitiker Kizza Besigye ble arrestert i forbindelse med gå-til-jobben aksjonene han organiserte i vår. Aksjonene var en protest mot de høye levekostnadene i Uganda. Rettssaken ble utsatt til 8. juli slik at forsvaret kan lese gjennom tiltalen. Utsettelsen er en direkte konsekvens av at påtalemyndighetene unnlot å gi forsvaret en kopi av tiltalen, sier opposisjonspolitikeren. Besigye sier han vil gå rettens vei hvis pressen ikke får være til stede under resten av rettsaken.

Les mer

Kvinner: Afghanistan verdens farligste land

Thomson Reuters Foundation har lansert nettstedet TrustLaw med en sjokkerende undersøkelse over hvor i verden det er farligst å være kvinne.

Høy dødelighet i forbindelse med barsel, få leger og en nærmest total mangel på økonomiske rettigheter er grunnen til at det er vanskelig å være kvinne i Afghanistan. De neste landene på listen er Kongo, Pakistan, India og Somalia. På TrustLaw finnes mer utfyllende informasjon i form av analyser, forklarende grafer og informative slideshow.

Les mer

Arbeid: Milepæl for tjenestefolks rettigheter

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO har vedtatt en ny traktat som anerkjenner tjenestefolks rettigheter som arbeidstakere, skriver IRIN.

Det største gjennombruddet for tjenestefolks rettigheter i denne traktaten er at husarbeid blir betraktet som arbeid. Dette er grunnleggende men viktig, sier direktøren for International Domestic Workers Network i Asia. – Det er såpass mange eksempler på overgrep på tjenestefolk at et lovverk som beskytter dem er høyst nødvendig. Tjenestefolk blir utsatt for fysisk vold, seksuelle overgrep, slaveri og menneskesmugling. Samtidig som de blir utsatt for alle varianter av psykisk vold, det råder ofte en slags slaveeier mentalitet blant arbeidsgiverne, uttaler Human Rights Watch Asia.

Les mer