Cuba: Partiet inviterer til debatt om sosialismens fremtid

Det cubanske kommunistpartiet har invitert til debatt om økonomisk og sosial reform av Partiet og Revolusjonen, melder IPS.

Over syv millioner kubanere har tatt del i møtene arrangert av kommunistpartiet for å diskutere dokumentet ”Utkast til økonomiske og sosialpolitiske retningslinjer for Partiet og Revolusjonen”.

I april avholdes partikongress hvor forslagene skal diskuteres av partiet. Ifølge IPS’ kilder var det ikke de store linjene som blir tatt opp på disse møtene, men små kortsiktige klagemål.
– Folk på Cuba er ikke vant til å delta i dyptgående politisk debatter, detter er et direkte  resultat av  det politiske systemet her, uttaler forfatter Fernando Martínez Heredia.

Les mer

Revolusjoner: Gandhi vs. Gadhafi?

Vi foretrekker fredelige regimeendringer, men det er svært sjeldent at ikke-voldsbevegelser har lykkes med å innføre demokrati på egenhånd, skriver journalisten Gautam Adhikari.

Hvor lett en ikke-voldelig revolusjon vil føre til regimeendring kommer an på landets økonomi, matstruktur og hvem hæren har sympati for. Universitetet i Oxfords prosjekt ”Sivil ulydighet og maktpolitikk: Ikke-voldelig aksjonsform fra Gandhi og frem til i dag”, har sett nærmere på dette, og konkluderer med at ikke-voldsbevegelser sjeldent har suksess uten allierte utenfor. For eksempel, i Egypt allierte protestantene seg med militæret.

Les mer

India: Verdens største våpenimportør

Ifølge Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt er India i gang med en storstilt moderniseringsprosess av militæret.

I løpet av de to siste årene har India økt forsvarsbudsjettet sitt med 40 prosent. Indias investering skyldes et ønske om å ta igjen Kina, og å sikre seg internasjonal innflytelse. India bekymrer seg spesielt over Kinas ambisjoner innen shipping i det Indiske hav.

–Indias våpeninnkjøp er enestående i verdenssammenheng, de har store planer, uttaler en analytiker fra bladet Jane’s Defence Weekly.

Les mer hos Al Jazeera, her.