Guatemala: Dødsstraff skal gjeninnføres

Ingen har blitt henrettet i Guatemala siden 2000, men nå har kongressen åpnet for gjeninnføring av dødsstraff. 41 fanger med dødsdom står nå i fare for å bli henrettet, melder IPS.

Fem dager før den internasjonale dagen mot dødsstraff vedtok kongressen å gjeninnføre en praksis som ikke har vært i bruk på ti år. I tillegg åpnet de for at presidenten kan benådige fanger med dødsdom.

Tilhengerne av forslaget mener at den stadig økende volden i det mellomamerikanske landet må bremses ved hjelp av dødsstraff, som kun kan idømmes i tilfeller av kidnapping, drap og voldtekt. Motstanderne peker på at det ikke finnes bevis for at dødsstraff reduserer vold og kriminalitet, og mener at støtten til dødsstraff kun er et populistisk trekk fra opposisjonen.

Guatemala, Cuba og USA er de eneste gjenværende landene på det amerikanske kontinentet hvor dødsstraff består i lovverket.

Les mer

Syria: Skal bekjempe barnearbeid

I samarbeid med ILO og UNICEF vil myndighetene i Syria jobbe for å redusere det bekymringsverdige omfanget av barnearbeid i landet, melder IRIN.

Økende fattigdom er en av faktorene som bidrar mest til at familier sender barn ut i arbeid. FNs spesialrapportør Olivier de Schutter har advart mot at tørke bidrar sterkt til ekstrem fattigdom i Syria, og sier at omlag 1.3 millioner er rammet.

I Syria har antallet barnearbeidere økt siden 2006, da rundt fire prosent av barn i alderen fem til fjorten arbeidet. På tross av at Syria har signert ILO-konvensjoner som krever at barn skal være i skolen til fylte femten år, har implementering av tiltak manglet.
Langtidsvirkningene av manglende utdanning er at et land vil få redusert sin fremtidige produktive arbeidsstyrke, sier Charita Castro til IRIN.

Ulike tiltak er nå satt i gang for å motvirke at foreldre sender barn på arbeid i stedet for skole, men ILO setter fokus på at også selve fattigdomssituasjonen må adresseres.

Les mer