Midtøsten: Historiebok med både israelsk og palestinsk syn møter motstand

Et svensk skolebokprosjekt som forsøker å bidra til fred og forsoning gjennom å presentere Midtøstens historie sett fra begges ståsted i skolene, har blitt møtt med motstand fra både israelske og palestinske myndigheter, melder IPS.

Israelske utdanningsmyndigheter stoppet bruken av boken ved Sha’ar Hanegev skolen sør i Israel. I media ble det uttalt at boken ikke gir et riktig bilde av konflikten i noen av fremstillingene, og blant annet skal utdanningsmyndighetene ha reagert på en sammenligning gjort i boken mellom Holocaust og Palestinernes situasjon.

Etter de mange omtalene i media ble boken også fjernet fra to palestinske skoler i Jeriko som hadde inkludert den i undervisningen. Denne boken er den første skoleboken brukt på vestbredden som presenterer det offisielle Israelske synet på historien.

Boken som har fått tittelen ‘Learning the Historical Narrative of the Other’, er rettet mot både israelske og palestinske elever, og inneholder på hver side den israelske og palestinske fremstillingen av historiske hendelser, samt et åpent felt hvor elevene kan notere sine tanker.

Les mer

Guatemala: Dødsstraff skal gjeninnføres

Ingen har blitt henrettet i Guatemala siden 2000, men nå har kongressen åpnet for gjeninnføring av dødsstraff. 41 fanger med dødsdom står nå i fare for å bli henrettet, melder IPS.

Fem dager før den internasjonale dagen mot dødsstraff vedtok kongressen å gjeninnføre en praksis som ikke har vært i bruk på ti år. I tillegg åpnet de for at presidenten kan benådige fanger med dødsdom.

Tilhengerne av forslaget mener at den stadig økende volden i det mellomamerikanske landet må bremses ved hjelp av dødsstraff, som kun kan idømmes i tilfeller av kidnapping, drap og voldtekt. Motstanderne peker på at det ikke finnes bevis for at dødsstraff reduserer vold og kriminalitet, og mener at støtten til dødsstraff kun er et populistisk trekk fra opposisjonen.

Guatemala, Cuba og USA er de eneste gjenværende landene på det amerikanske kontinentet hvor dødsstraff består i lovverket.

Les mer

Syria: Skal bekjempe barnearbeid

I samarbeid med ILO og UNICEF vil myndighetene i Syria jobbe for å redusere det bekymringsverdige omfanget av barnearbeid i landet, melder IRIN.

Økende fattigdom er en av faktorene som bidrar mest til at familier sender barn ut i arbeid. FNs spesialrapportør Olivier de Schutter har advart mot at tørke bidrar sterkt til ekstrem fattigdom i Syria, og sier at omlag 1.3 millioner er rammet.

I Syria har antallet barnearbeidere økt siden 2006, da rundt fire prosent av barn i alderen fem til fjorten arbeidet. På tross av at Syria har signert ILO-konvensjoner som krever at barn skal være i skolen til fylte femten år, har implementering av tiltak manglet.
Langtidsvirkningene av manglende utdanning er at et land vil få redusert sin fremtidige produktive arbeidsstyrke, sier Charita Castro til IRIN.

Ulike tiltak er nå satt i gang for å motvirke at foreldre sender barn på arbeid i stedet for skole, men ILO setter fokus på at også selve fattigdomssituasjonen må adresseres.

Les mer

Somalia: Barn fortsetter å bli rekruttert til væpnede grupper

Det er en vanskelig situasjon for barna i Somalia: gutter fortsetter å bli rekruttert til væpnede grupper, og kjønnsbasert vold blant jenter er stadig økende, melder IRIN.

En spesialutsending fra FNs generalsekretær uttrykker bekymring over situasjonen for barn i Somalia etter et besøk i landet. Foreldre blir bedt om å gi bort barna til væpnede grupper, og de rekrutteres også ved bruk av radio og skoler. Barn er populære fordi de anses som fryktløse, sier hun. I fengslene sitter barnesoldater sammen med voksne, og det har blitt rapportert tilfeller av overgrep.

Den nyinnsatte statsministeren, Mohamed Abdullahi Mohamed har uttrykt at rekrutteringen av barnesoldater skal få en stopp, og myndighetene skal jobbe med militære grupper mot en FN-plan for løslatelse av barnesoldater blant annet.

Situasjonen for jenter er også bekymringsverdig. Tallene for seksuell og  kjønnsbasert vold er økende, og stadig yngre jenter giftes bort. ”Bortsett fra tyver er jeg aller mest redd for at menn skal komme og være voldelige mot kvinner og jenter om natten” sa en niåring til FNs representant.

Les mer

Kambodsja: HIV-forebygging undergraves – kondombesittelse kan føre til fengelstraff

I Kambodsja bruker politiet kondomer som bevis for å fengsle sexarbeidere i tråd med Anti-trafficking-loven som kom i 2008. Dette både stigmatiserer sexarbeiderne og bidrar til å redusere utbredelsen av kondombruk, melder IRIN.

Ubeskyttet, betalt sex er en stor bidragsyter til AIDS-epidemien i Asia. Med den økte kriminaliseringen går sexarbeidere i skjul for å fortsette virksomheten. De fleste bordellene i Kambodsja har blitt stengt, mens arbeidet er flyttet til spredte undergrunnsarenaer. Samtidig gjør stigmatisering og manglende forståelse for lovene, spesielt blant politiet, at kondombesittelse blir sett på som bevis nok for å utføre arrestasjoner.

Stigmaet knyttet til sexarbeid er en trussel mot menneskerettigheter og hiv-forebygging. Sexarbeiderne mener at det ikke er lovendringer som er viktigst, men endringer i forståelse og utøvelse av lovene som kan sikre økt rettferdighet.

Les mer