2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Juryen besto av:

Elisabeth Eide, Bjørn Hansen, Per Kristian Haugen og Nazneen Khan-Østrem

IR-prisvinnere 2010: Inger Sunde og Harald Eraker

Vinnere av IR-prisen 2010:

Inger Sunde og Harald Eraker for «Connecting People», for FBI, NRK

Juryens begrunnelse:

Connecting People er et imponerende journalistisk arbeid som beveger seg fra mikroplan til makroplan. Ved å se nærmere på produksjonen av en gjenstand vi forholder oss til i dagliglivet, åpner de døren til globaliseringens bakgård. Det kunne vært gjort på en moralistisk og sentimental måte, men i stedet evner Connecting People sindig, gripende og lavmælt å formidle de menneskelige konsekvensene som masseproduksjon av denne typen forbruksvarer faktisk innebærer. Det er vanskelig å se på en mobiltelefon uten å tenke på tusenvis av arbeidere som lever under groteske forhold, godt og nært dokumentert av Connecting People-teamet.

Reporterne viser også hvordan de respekterer og samarbeider med journalister og andre ressurspersoner i de berørte landene. Som tv-produksjon er Connecting People kanskje ikke innovativ, i stedet har teamet brukt konvensjonell dramaturgi til å formidle vesentlig informasjon og sterke historier.

Connecting People er et solid stykke internasjonal gravejournalistikk som virkelig bidrar til å gi oss ny viktig innsikt. Det er derfor med stor glede og respekt at vi gir årets Internasjonal Reporter-pris til denne produksjonen.

Hederlig omtale 2010:

Teresa Grøtan for reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladet Magasinet

Juryens begrunnelse:

«Tildeling av Nobels fredspris blir sjelden gått etter i sømmene i ettertid. Men i ett av de innsendte bidrag får vi en inngående reportasje om hvordan baksiden av et prosjekt som har vært hedret med fredsprisen ser ut. Det dreier seg om mikrofinans i Bangladesh, og først og fremst om Grameen Bank som ble grunnlagt av prisvinneren Mohammad Yunus.

Journalisten har gjennom to besøk i Bangladesh gått til primærkildene: Bankens låntakere og banken selv, foruten personer med kompetanse på mikrokreditt. Resultatet er et ganske annerledes bilde enn det som har
vært tegnet opp ved fredsprisutdelingen og i andre sammenhenger. Mikrokreditt har ført svært mange låntagere ut i gjeldsslaveri fordi de ikke makter å betjene en gjeld der rentene for mikrokreditt som regel er høyere enn for lån i kommersielle banker.

Reportasjen er nøye dokumentert ved navn på personer som står frem, også tidligere ansatte i Grameen Bank, og den beskriver inngående hvilken situasjon enkeltmennesker har havnet i etter gjeldshavari. Det dreier seg om et mønstergyldig journalistisk arbeid.

Juryen ønsker derfor å hedre Teresa Grøtan med diplom og hederlig omtale av reportasjen «Gjelden etter Yunus» i Dagbladets Magasin.»

Kaare M. Bilden: ”M-pesa: Innovative Afrika” (Ny Tid)

Juryens begrunnelse:

M-pesa er swahili og betyr mobile penger. M-pesa er et system som gjør det mulig å utføre banktjenester via mobiltelefon. Ordningen er blitt en gigantisk suksess i Kenya, og den blir nå eksportert til andre land. Også Norge begynner å komme etter…
Kaare M. Bilden  bruker M-pesa som et eksempel på at også afrikanske land kan mestre avansert teknologi. Reportasjen bryter ned inngrodde oppfatninger av Afrika som et sted hvor det utelukkende finnes nød, håpløshet og stillstand. Den bidrar dermed til et mer nyansert bilde av en verdensdel som har fått mye dårlig presse.

Naturkatastrofer: FN satser på forbedring av sykehus og skoler

FN har lansert en verdensomspennende kampanje for å øke sikkerheten til 1 million utsatte skoler og sykehus for å minske dødstallene under eventuelle jordskjelv og andre naturkatastrofer, melder FNs nyhetstjeneste.

Kampanjen «The One Million Safe Schools and Hospitals» har som mål å rette fokus og mobilisere ressurser til reparasjon og ettermontering av gamle bygg og bygging av nye trygge bygg. Kampanjen skal også sørge for at skoler og sykehus er utstyrt med brannslukkere og førstehjelpspakker.

Skolebarn og pasienter på sykehus eller helseinstitusjoner er de mest sårbare under naturkatastrofer. Statistikken viser dette tydelig, for eksempel under jordskjelvet i India i 2005 døde 17000 skolebarn og 2448 skoler kollapset.
– Denne kampanjen er unik fordi den gir mennesker fra alle samfunnslag muligheten til å beskytte sine sykehus og skoler, og dermed være med på å redde liv, uttaler WHOs assisterende generaldirektør for helsetiltak i kriser.

Les mer