Internasjonal reporter jobber for å fremme en kritisk og innsiktsfull journalistikk om internasjonale spørsmål for en mer allsidig utenriksdekning. Vi deler vært år ut IR-prisen på Skup-konferransen. I tillegg arrangerer vi panelsamtaler og seminarer.

INTERNASJONAL REPORTER HAR FÅTT NY NETTSIDE
www.internasjonalreporter.net

Vi har også fått ny e-post: kontakt@internasjonalreporter.net
Ingen andre e-postadresser er i bruk